ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Vis daugiau mokyklų renkasi produktyvųjį mokymąsi

2015 09 14

Beveik 70 mokinių nusprendė mokytis pagal produktyviojo mokymosi modelį, kai 3 dienas per savaitę jie mokysis mokykloje, o likusias 2 – praktinio mokymosi vietose (privačiose įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose, organizacijose ir pan.). Jų įvairovė nemaža – nuo individualių ūkių, girininkijų, sveikatos priežiūros centrų iki viešųjų bibliotekų, vaikų darželių, parduotuvių ir paslaugų centrų, viešbučių ar žirgynų. Jaunuoliai, pasirinkę jiems įdomią praktinio mokymosi vietą, veiklą joje sies su pamokose girdima teorija ir atvirkščiai, atliks užduotis ir projektinius darbus, susijusius su praktinio mokymosi vieta ir jos ypatumais. Per dvejus mokslo metus kiekvienas mokinys išbandys 6 skirtingas praktinio mokymosi vietas, o mokymasis produktyviojo mokymosi grupėje baigsis 10 klasės pasiekimų patikrinimu. Po jo mokiniai galės tęsti mokymąsi siekdami vidurinio išsilavinimo ar profesijos.

Priėmusios sprendimą taikyti naują mokymosi modelį mokyklos produktyviojo mokymosi diegimui pradėjo rengtis nuo 2014 m. lapkričio. Jos dalyvauja metus trunkančiuose produktyviojo mokymosi mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės mokymuose, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su Panevėžio rajono švietimo centru, siekdami 2012–2015 m. vykdyto „Alternatyviojo ugdymo“ projekto rezultatų tvermės ir sklaidos.

Birželio 25 d. švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė savo įsakymu Nr. V-680 patvirtino Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašą ir sąrašą mokyklų, kurios juo vadovaujasi 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais. ŠMM vadovybė, pritardama  produktyviojo mokymosi plėtrai, siekia mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir pagrindinio ugdymo programos nebaigusių mokinių skaičių; atveria naujas galimybes mokinių mokymosi pasirinkimams, savęs išbandymui realiose gyvenimo situacijose, geresniam būsimos profesinės karjeros projektavimui, o tuo pačiu ir mokyklos bei darbo rinkos bendradarbiavimui.

Produktyvusis mokymasis kaip edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje 2012–2014 m. buvo sėkmingai diegiama trijose Lietuvos mokyklose, įtraukė net 48 įvairaus dydžio įmones, organizacijas, bendroves. Nuo šių mokslo metų produktyvusis mokymasis prieinamas dar didesniam mokinių skaičiui.

ŠAC Projektų administravimo skyriaus inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas