ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Vilniaus lietuvių namuose paminėta Atvelykio šventė

2017 05 09

Balandžio 24 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko Atvelykio šventė, kurioje dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento darbuotojai, Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ bei Vilniaus lietuvių namų bendruomenės.

Šios trys įstaigos jau kelis dešimtmečius vykdo Politinių kalinių ir tremtinių grįžimo į Lietuvą programą, kurios tikslas yra sudaryti realias galimybes politinių kalinių, tremtinių bei jų vaikų šeimoms sugrįžti į Lietuvą ir padėti integruotis į šalies gyvenimą. Glaudaus bendradarbiavimo dėka šiandien Vilniaus lietuvių namuose mokosi 350 mokinių ir kasmet ji pasipildo 40 naujų mokinių, atvykstančių iš užsienio, kurių tėvai dar gyvena už Lietuvos ribų. Daugelį metų Vilniaus lietuvių namų mokiniai lanko Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ senjorus, organizuoja Kalėdinius koncertus, Advento popietes. Socialinių paslaugų priežiūros departamento darbuotojai tradiciškai dalyvauja Vilniaus lietuvių namų šventėse, taip pat sudaro sąlygas gerinti mokinių gyvenimą bei tobulinti mokymosi procesą Vilniaus lietuvių namuose.

Renginio metu sveikinimo žodį tarė Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis, Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ direktorius Dalius Bitaitis ir Vilniaus lietuvių namų direktorius Gintautas Rudzinskas. Šventės dalyviai margino kiaušinius pagal senąsias lietuvių tradicijas, kurias pristatė Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja ekspertė Edita Juozėnienė ir buvusi tremtinė Aldona Gurskienė. Vilniaus lietuvių namų mokiniai ir Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ bendruomenė parengė šventinį koncertą. Po koncerto visi norintys galėjo išbandyti savo jėgas šokio pamokoje, kurią vedė choreografijos mokytoja metodininkė Zita Damauskienė.

Geros nuotaikos ir turiningų planų vedini, renginio dalyviai išsiskirstė su viltimi, jog dar ne kartą susitiks tokiose šventėse, dar daug darbų nuveiks kartu, nes, buvę tremtiniai ir jų šeimos nariai, vis dar grįžta į Lietuvą, o Vilniaus lietuvių namai visada pasiruošę priimti jų vaikus ir sudaryti sąlygas ne tik išmokti kalbėti lietuviškai, bet ir iš naujo atrasti Lietuvą.

Ineta BAUBINIENĖ
Vilniaus lietuvių namų Socializacijos skyriaus vedėjaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas