ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Vieni mokslo metai baigiasi – kiti prasideda

2017 06 13

Nuskambėjus skambučiui iš paskutinės pamokos, mokykloje nutilo mokinių šurmulys, bet mokytojų darbas tęsiasi: reikia ne tik sutvarkyti pasibaigusių mokslo metų ataskaitas, bet ir kurti naujus planus, idėjas.

Birželio 9 d. pakviečiau Alytaus miesto ir rajono mokyklų lituanistes į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų vedamą seminarą „Lietuvių literatūra mokykloje: naujų vadovėlių galimybės atverti mokiniams tautosaką, klasiką, modernybę“. Seminare lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams buvo pateiktos praktinės rekomendacijos, kaip globaliame pasaulyje mokiniams kalbėti apie nacionalinę literatūrą ir kultūrą, analizuojami konkretūs pavyzdžiai, padėsiantys įgyvendinti naująją Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą.

Pirmojoje seminaro dalyje doc. dr. Darius Kuolys, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, supažindino su įtraukiais mitologijos, tautosakos, literatūros klasikos tekstų aktualizavimo būdais, naujomis tradicijos ir šiuolaikinės literatūros interpretacijos galimybėmis, atsižvelgiant į jauno žmogaus savikūros poreikius. Kiekvienas mokytojas, išklausęs lektoriaus įžvalgas, atrado sau ir savo klasei tinkančius darbo būdus ir metodus. Per kavos pertraukėlę galėjome pavartyti dar dažais kvepiančius 5, 7, 9 klasių literatūros vadovėlius, susipažinti su tekstais, užduotimis ir klausimais, užduoti rūpimus klausimus lektoriams, vadovėlių autoriams.

Antroji dalis sukėlė didžiausią susidomėjimą tarp lituanistų, nes kartu su Jurga Dzikaite, Vilniaus tarptautinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininke bei Dainora Eigminiene, Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos mokytoja eksperte, pristatėme ir nagrinėjome būdus, kaip literatūros pamokose naudoti vaizdinę medžiagą, nuorodas į įvairius kultūros šaltinius ir medijas, atverti tekstų kultūrinius kontekstus, skatinti atidų teksto skaitymą ir kritinį mąstymą, sieti literatūros skaitymą su savikūros siekiais, diferencijuoti ugdymo turinį remiantis vadovėlio medžiaga.

Šešios seminaro valandos neprailgo. Daugybė praktinių patarimų bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų ir vadovėlių autorių pažadas, kad iki naujųjų mokslo metų mokyklas turėtų pasiekti literatūros vadovėliai 6, 8, 10 klasėms, nuramino mokytojus, kad kitų mokslo metų nepradėsime su nerimu, galėsime turėti naujutėlius, įdomius, darbui pagal naująją programą skirtus vadovėlius.

Dalia DABUŠINSKIENĖ
Šaltinių pagr. m-klos mokytoja, Alytaus miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas