ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Veiklos sritys

Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) yra Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) finansuojama valstybinė biudžetinė institucija, kurios pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalba.

Švietimo aprūpinimo centras, įgyvendindamas pavestus uždavinius:

 • administruoja nacionalinių švietimo programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą;
 • organizuoja mokyklinės dokumentacijos leidybą ir aprūpina ja švietimo įstaigas;
 • operatyviai leidžia mokomąją, metodinę literatūrą ir aprūpina ja švietimo įstaigas;
 • leidžia informacinį leidinį „Švietimo naujienos“ ir organizuoja jo pristatymą švietimo įstaigoms;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie švietimo įstaigų įsigytus vadovėlius, jų komplektų dalis ir kitas mokymo priemones, tvarko vadovėlių ir kitų mokymo priemonių bazę;
 • organizuoja švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis, programine, mokslo populiariąja, vaikų, metodine literatūra bei kitais informacijos šaltiniais;
 • organizuoja švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius
Tel. (8 5) 264 94 52, faks. (8 5) 264 94 50
El. paštas: sac@sac.smm.lt
Interneto svetainė: http://www.sac.smm.lt

ŠMM Švietimo aprūpinimo centro įmonės kodas: 190995938

Puslapis „Veiklos sritys“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-02-02

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas