ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

V. Kavaliausko knygos „Lietuvos karžygiai“ septintojo tomo pristatymas

2016 03 14

Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje Kovo 11-osios minėjimas buvo netradicinis. Mokykloje svečiavosi Alytaus miesto meras V. Grigaravičius, Švietimo skyriaus vedėjas V. Valūnas, generolas Č. Jezerskas, miesto mokyklų vadovai bei mokytojai, ir, svarbiausia, žmogus, subūręs visus į vieną būrį, žurnalistas, rašytojas, septyntomio „Lietuvos karžygiai“ autorius V. Kavaliauskas.

„Prieš akis praplaukė svarbiausios valstybingumo atkūrimo akimirkos. Jos giliai įsirėžė senelių ir tėvų atmintyje, kėlė džiaugsmą ir pasididžiavimą savo tauta, gaivino laisvės gurkšniais. Šiandien tai jau daugiau kaip ketvirčio amžiaus istorija“, – renginio pradžioje kalbėjo Šaltinių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja I. Rybelienė pristatydama septintąjį, paskutinį, knygos tomą.

Prieš pristatydamas knygą V. Kavaliauskas perdavė Ministro pirmininko A. Butkevičiaus dovaną mokyklai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga – M. K. Čiurlionio paveikslą „Vyčio preliudas“. Pasakodamas knygos kelią nuo minties iki leidyklos autorius V. Kavaliauskas prisiminė ne vieną keistą ir linksmą istoriją. Knyga „Lietuvos karžygiai“ – tai milžiniškas dešimtmečio darbas. Joje visas dėmesys skirtas Vytės (Vyčio) ordinui, jo savininkams. Sunkiausia buvo atkurti žmonių, 1918–1940 m. kovojusių už nepriklausomybę, gynusių valstybingumą, gyvenimo ir žygdarbių istoriją. Juk didžioji dalis nuotraukų dingo okupacijos metais, o prisiminimai, išlikę giminių ir artimųjų atminty, ne visada tikslūs ir objektyvūs.

Meilės ir dėmesio Lietuvos didvyriams niekada nebus per daug. Tikėkime, kad ne tik istorikai, apdovanotųjų Vytės ordinu artimieji, mokytojai atvers septyntomio „Lietuvos karžygiai“ lapus, bet ir mokiniai, kurie mokysis iš narsių ir kovingų vyrų pavyzdžių.

Dalia DabušinskienėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas