ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Tradicinė kūčių vakarienė Vilniaus lietuvių namuose

2016 01 13

Kasmet gruodžio mėnesį, prieš tikrąsias Kūčias, Vilniaus lietuvių namų bendruomenė susiburia prie Kūčių vakarienės stalo. Šiais jubiliejiniais metais šventę gaubė ypatinga kalėdinė nuotaika, susirinkusius artėjančių Kalėdų proga sveikino gražus būrys garbingų svečių.

Pradėdamas tradicinę šventę, gimnazijos direktorius Gintautas Rudzinskas pasveikino visus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir kalbėjo apie nepaprastą advento laikotarpį – rimties, susikaupimo, atleidimo metą.

Pirmą kartą mokykloje besilankanti Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė džiaugėsi galimybe pabuvoti šioje išskirtinėje mokykloje, kurioje mokosi mokiniai iš 27 pasaulio šalių. Ministrė linkėjo mokytojams ir toliau skleisti sukauptas vertybes jaunajai kartai, mokiniams – svajoti ir siekti tikslo, o mokyklos svečiams – niekada nepamiršti kelio į šią gimnaziją.

Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės ir darbo ministerijos direktorius Aivydas Keršulis džiaugėsi mokinių pasiekimais – du gimnazijos kolektyvai iškovojo teisę dalyvauti Moksleivių dainų ir šokių šventėje. Departamento vardu direktorius žadėjo kolektyvų narius paremti naujais koncertiniais drabužiais.

Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Marytė Speičienė atkreipė dėmesį į nepaprastą jausmą, lydintį apsilankius mūsų mokykloje. Pasveikinusi gražią ir darnią šių namų šeimą, viešnia palinkėjo toliau statyti vėjo malūnus – svajoti ir įgyvendinti visas svajones.

Džiugu, kad dažnai čia apsilanko buvęs mokyklos direktorius Alfonsas Rudys ir pavaduotojas Aloyzas Bakšys, jie visuomet laukiami. A. Rudys prisiminė pirmąją Kūčių vakarienę prieš 25-erius metus. Pasak jo, tokią tradiciją turinčių mokyklų Lietuvoje nedaug. Smagu, kad gimnazijos  nepamiršta ir ją paremia įvairių ministerijų ir departamentų atstovai. „Vilniaus lietuvių namai – vieni. Mylėkime juos ir gerbkime“, – sakė buvęs direktorius. A. Bakšys priminė, kad 2016-ieji – olimpiniai metai ir palinkėjo visiems olimpinės nuotaikos ir sėkmės.

Kūčias toliau tęsė kunigas Gintaras Černius. Klebonas priminė, kad Kūčių vakarą mes mokomės, kaip turėtume gyventi ir elgtis per visus ateinančius metus. O su kuo nors kartą valgei Kūčias, su tuo žmogumi tave visada sies draugiški santykiai. Kunigui palaiminus stalą, visi susikibę rankomis sukalbėjo maldą, pasidalino kalėdaičiu, palinkėjo vieni kitiems ramybės, Dievo palaimos. O kai žodžius tari nuoširdžiai, jie pildosi.

Susirinkusius šventine kompozicija, kupina gerumo, šilumos ir šviesos, džiugino gimnazijos mokiniai. Dalyviai kalbėjo apie adventą – rimties, susikaupimo, dvasinių apmąstymų laiką. Palydėdami nueinančius metus, stengiamės suskaičiuoti savo gerus darbus, o gal dar kelis ir  nuveikti. Ant kiekvieno stalo įsižiebė žiburėlis, visi pajutome dar stipresnę vienybę, juk esame lyg didelė ir draugiška šeima.

Violeta Bartkienė
Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas