ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Tarptautinis projektas Palangoje

2016 06 27

Šių metų gegužės 30 – birželio 3 dienomis Palangoje buvo įgyvendinamas tarptautinis projektas „Analizuok, suprask, nuspręsk!“, finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, kurio tikslai buvo analizuoti jaunimo kultūrą Lietuvoje ir Lenkijoje, analizuoti jaunimo problemas, su kuriomis susiduria jaunimas šiose šalyse rašant rezoliuciją MEP simuliacijos metodu. Taip pat buvo siekiama pažinti abiejų šalių kultūrą, ugdyti toleranciją kitos kultūros, subkultūros žmogui bei gilinti anglų kalbos žinias. Projekte dalyvavo grupės iš Kauno Rokų gimnazijos ir Lenkijos Dywity mokyklos.

Projekto mainų metu mokiniai parengė jaunimo kultūros analizės pristatymus, kuriuose atsispindėjo abiejų šalių jaunimo pomėgiai, laisvalaikis (knygų skaitymas, kino, teatro lankymas), užimtumas ir populiariausi jaunimo atstovai juose. Mokiniai taip pat atliko išsamų tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiomis didžiausiomis problemomis susiduria jaunimas abiejose šalyse ir jas palyginti. Išryškėjusios didžiausios problemos buvo analizuojamos ir sprendimo būdai joms buvo ieškomi rašant rezoliuciją kartu su VšĮ „Europos namai“ savanoriais Stanislovu Kujaliu, Vidmantu Mitkumi ir Ernestu Lukoševičiumi.

Projekto dalyviai taip pat susipažino ir su vietos bendruomenės atstovais – Palangos senosios gimnazijos mokinių parlamento nariais, su kuriais atliko bendrą veiklą – ieškojo žymiausių Palangos miesto kultūros objektų ir rengė fotoreportažą apie juos.

Žinoma, viską apibendrino abiejų šalių kultūros vakaronė, kurioje mokiniai susipažino ne tik su šalies papročiais, bet ir paragavo nacionalinių patiekalų.

Bendra projekto veikla leido mokiniams ne tik susipažinti su abiejų šalių kultūra, analizuoti jaunimo problemas, bet ir užmegzti naujus ryšius tarp trijų mokyklų savivaldų atstovų. Tikimės, kad šis projektas taps startu dar ne vienai bendrai veiklai ir projektams ateityje!

Rasa Baranauskaitė
Projekto koordinatorė

Aistė Vaivilavičienė
Projekto vykdytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas