ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Švietimo lyderystės studijų programos trečiosios laidos magistrantai šventė studijų pradžią

2017 08 30

2017 m. rugpjūčio 25 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įvyko Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Lyderių laikas 3“ Švietimo lyderystės magistrantūros studijų atidarymas. Įveikę didelį konkursą studijas pradeda 75 įvairių tipų ir pavaldumo švietimo įstaigų darbuotojai, tarp kurių – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo, ikimokyklinio ugdymo ir nacionalinio lygmens švietimo specialistai.

Susirinkusius į renginį dalyvius sveikino ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius doc. dr. Alfredas Chmieliauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto „Lyderių laikas 3“ vadovė Rasa Šnipienė. Su universiteto mokymo filosofija supažindino Vadovų mokyklos prodekanė doc. dr. Virginija Poškutė, Švietimo lyderystės studijų programos koncepciją aptarė ir šią programą dėstysiančius dėstytojus pristatė programos vadovė Margarita Pilkienė. Ankstesnių laidų alumnai pasidalijo savo studijų patirtimi.

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa skirta pirmiausia tiems, kuriems aktualu įgyti švietimo vadyboje lyderystės kompetencijų: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t. y. tiems, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams, o per juos – rezultatams.

Šios programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalų: iniciatyvių, aktyvių, bendruomeniškų švietimo specialistų, gebančių kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo bei savivaldos institucijose, t. y. pasiekti kokybinių pokyčių ir visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingą mokinių ir bendruomenių mokymąsi.

Doc. dr. A. Chmieliausko manymu, didysis su žmogaus ugdymu susijęs tikslas – užtikrinti kiekvienam piliečiui orų gyvenimą. „Manau, kad orumas kiekvienam sistemos dalyviui – tiek besimokančiajam, tiek mokytojui – yra labai svarbus dalykas, kurio mes visi kartu galėtume siekti. Tokio siekio įgyvendinimas gali turėti ir trumpalaikių, ir ilgalaikių pasekmių. Tokių, kokių mes norėtume“, – pradėdamas šventinį renginį, kalbėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius. „Ką nors kryptingai darant kartu su gerais ir pasiryžusiais žmonėmis, visi žinome, pavyksta. Šita studijų programa tikrai bus naudinga.“

Švietimo lyderystės programos vadovė Margarita Pilkienė, kalbėdama apie šios programos unikalumą, pabrėžė, kad programa sukurta „ne dramblio kaulo bokšte“, o kaip viena iš projekto „Lyderių laikas“ veiklų. Programą kuriant vadovautasi geriausiomis nuostatomis ir pasitelktos stipriausios pajėgos bendradarbiaujant kūrybingai tarpuniversitetinei komandai. Tai, pasak Švietimo ir mokslo ministerijos vertintojų – unikali studijų programa.

Pasak Margaritos Pilkienės, šiose studijose ryški švietimo ir vadybos, edukologijos ir vadybos sąveika, daranti magistrantams giluminį, transformuojantį poveikį. Magistrantams suteikiama vadybos žinių ir formuojamos lyderystės vertybės ir nuostatos, moderniais metodais švietimo darbuotojai mokomi ne kaip mokyti, o vadybos. Būtent tai yra programos sėkmės pamatas.

Šios, jau trečiosios „Lyderių laiko“ projekte, laidos magistrantai įgis vadybos magistro laipsnį. Šiuo požiūriu ji nesiskiria nuo pirmosios ir antrosios laidų. Tačiau, pasak Margaritos Pilkienės, dabartinė programa yra patobulinta prie dėstytojų komandos prisidedančių konkrečių sričių profesionalų. Pavyzdžiui, programoje numatyta nauja rinkodaros disciplina, kurios esmė – vertės kūrimas tinkluose ir tinklų pagalba, taigi atsiranda nauja mokslinė perspektyva. Programa papildyta ir dar vienu pasirenkamuoju dalyku „Lyderystė ir komandinis darbas“. Jis į programą įtrauktas atsižvelgiant į šio dalyko aktualumą besimokantiesiems. Programos vadovė taip pat pabrėžė, kad atnaujinti programos skaitiniai, literatūra, todėl trečios laidos magistrantai mokysis iš pačių naujausių šaltinių.

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų atidarymo šventės metu magistrantai dalijosi mintimis apie studijas, išsakė savo lūkesčius, kuriuose nuskambėjo bendras leitmotyvas – įveikti iššūkius, įgyti naujų žinių ir patirties, tobulėti, pasiekti kokybinių pokyčių asmeniniame gyvenime ir švietimo sistemoje. (Vaizdo siužetą galite peržiūrėti čia.) 

Daugiau nuotraukų iš šventinio renginio rasite čia.

Projekto „Lyderių laikas 3“ inf.Komentarai

Buhalteris
2019/03/14 19:44

Smagu, kad Lietuvoje vis dar yra žmonių vertinančių aukštąjį mokslą. Daugiau Lietuvai tokiu žmonių bus lengviau gyvent.

Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas