ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Šventė „Atminimo tau giesmę nešu…“

2016 01 13

Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, tėvai ir Karsakiškio bendruomenės nariai susirinko į Karsakiškio bendruomenės namus, kad kartu prisimintų didį poetą ir kunigą  Maironį. Vyresnieji maironiečiai apžvelgė atskirus poeto gyvenimo ir kūrybos momentus, akcentavo Maironio ryšius su Karsakiškio kraštu. Kartu su mumis dainas Maironio žodžiais dainavo garbūs šventės svečiai: Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas ir sekretorė Birutė Goberienė, Panevėžio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Alma Namavičienė, Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas Jonas Morkvėnas, Karsakiškio seniūnijos seniūnė Rima Jaškūnienė. Gražiai skambėjo „Lietuva brangi“, „Už Raseinių“, „Oi neverk, motušėle“, „Taip niekas tavęs nemylės…“.

Kas gi įkvėpė poetą Maironį kūrybai? Kodėl net penkiasdešimt eilėraščių virto dainomis? Kodėl Maironio kūryba artima ir jaunam, ir vyresnio amžiaus žmogui? Kodėl iš kiekvieno posmo sklinda tėvynės grožis ir ilgesys? Į šiuos klausimus bandė atsakyti Maironio mūzos, kurias įkūnijo mokytojos, mamos, bendruomenės narės. Matėme poeto pirmąją meilę Teklę Navickaitę, lietuviškumo puoselėtoją Jadvygą Smilgienę, gero poeto draugo Antano Smilgos žmoną, dailininkę Sofiją Riomerienę, geros širdies Jadvygą Stanelytę, išdidžią nepažįstamąją, kuriai poetas dedikavo patį gražiausią savo eilėraštį „Poezija“. Šioms mūzoms Maironio dedikuotus eilėraščius subtiliai skaitė dešimtosios klasės vaikinai.

Šventė baigėsi, širdyje liko pagarba ir meilė didžiam poetui Maironiui. Turbūt nėra kito poeto, kuris būtų labiau mylėjęs savo gimtinę, Lietuvą, jos žmogų.

Danguolė Jusytė
Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, maironiečių būrelio vadovėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas