ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

SVEIKATINIMO PROGRAMA „Einu – Bėgu – Būsiu sveikas 2016“

2016 09 20

Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje rugsėjo pirmąją savaitę vyko sveikatinimo programa „Einu – Bėgu – Būsiu sveikas 2016“. Renginio iniciatorė buvau aš, socialinė pedagogė Daiva Dūdienė, idėją įgyvendinti man padėjo laikinai einanti pareigas mokyklos direktorė Rita Grinevičienė, jos pavaduotojas ūkio reikalams Robertas Makelis, trenerė Sonata Navickienė. Programos tikslas buvo skatinti bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenes ir vaikų globos namus daugiau dėmesio skirti mokinių fiziniam ugdymui ir sveikatai stiprinti. Buvo iškelti šie uždaviniai: ugdyti sveiką gyvenimo būdą ir stiprinti moksleivių tarpusavio santykius, stiprinti mokinių dvasinius ir fizinius sugebėjimus, pareigingumą ir atsakomybę, pakantumą, toleranciją. Mokėme vaikus dalyvauti varžybose ne dėl pergalės, o dėl sveikatos, ugdėme atjautą bei paramą sergantiems, neįgaliesiems. Pagrindinis projekto partneris buvo Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondas.

Sveikatinimo programoje dalyvavo komandos iš bendrojo lavinimo mokyklų, vaikų globos namų. Komandos sudėtis turėjo būti iki 8 dalyvių (prioritetas – silpnos sveikatos ir negalią turintys vaikai), Kupiškio šv. Kazimiero globos namų ir Kupiškio mokyklos „Varpelis“ dalyvių skaičiaus neribojome. Komandos atliko mankštą, kurią vedė trenerė Sonata Navickienė. Vėliau visi vaikai (apie 100 mokinių) greituoju ėjimu stadione įveikė ratą. Šiemet sveikatinimo programoje dalyvavo ir pirmą kartą Kupiškyje lankėsi krepšininkas Rimantas Kaukėnas, kuris su visais dalyvavo greitajame ėjime. Visos komandos gavo atminimo dovanas.

Daiva Dūdienė
Socialinė pedagogė metodininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas