ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Susipažinkite su pirmąja „Atvira švietimo inovacijų knyga“!

2017 12 12

2017 metų EMINENT konferencijoje Europos mokyklų tinklo (European Schoolnet) pristatytoje „Atviroje švietimo inovacijų knygoje“ (Open Book of Educational Innovation) apžvelgiami svarbiausi per pastaruosius dvidešimt metų švietimo sistemose įvykę pokyčiai, pateikiama virš šimto reikšmingiausių Europos mokyklose įgyvendintų iniciatyvų.

Šioje knygoje ugdymo patirtimi dalinasi daugybė Europos šalių. Austrija, Graikija, Italija, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Suomija ir kitos valstybės pateikia savo ugdymo sistemose sukurtas idėjas ir įdiegtas naujoves. Technologijos, eksperimentai, įvairių sričių integracija, projektai – viskas, kas kuria kokybišką ir įdomų mokymą(si). Leidinyje pristatoma „Edukateka“ organizacija ir Lietuvos projektas iKlasė, kuriame dalinamasi išmaniosiomis technologijomis šiuolaikinėms pamokoms.

Inovacijos švietime – rimtas iššūkis: nelengva nuspręsti, kada jas jau galima laikyti pakankamai parengtomis diegti, kada vertinti jų poveikį. Vis dėlto naujovės švietime gimsta, yra kuriamos ir taikomos visur ir visada, nors dėl nedidelio atnešamo pokyčio masto ir poveikio svarbos kasdieninėje praktikoje paprastai jos nėra plačiai pastebimos ir žinomos visoje švietimo sistemoje. Nėra paprastų ir pripažintų būdų kurti inovacijas. Kaip geriau jas kurti ir diegti – „iš viršaus į apačią“ ar „iš apačios į viršų“? Nėra vieno būdo įgyvendinti kilusią idėją ir įvertinti jos poveikio efektyvumą. Inovacijų , kūrimas, sklaida, jų diegimas priklauso nuo švietimo sistemų brandumo ir palankios terpės, taip pat švietimo valdžios institucijų vaidmens identifikuojant, remiant inovacijas ir vykdant jų sklaidą.

„Atvira švietimo inovacijų knyga“ – pirmasis Europos mokyklų tinklo bandymas pradėti viešinti švietimo inovacijas, jas identifikuoti, nustatyti, kaip jos atsiranda, yra kuriamos, kaip jas skatinti, vertinti ir skleisti. Šio atlikto darbo tikslas – padėti visiems, dalyvaujantiems švietimo atnaujinimo procese: politikams, kurie galėtų padėti sukurti tinkamas inovacijoms sąlygas, praktikams, siekiantiems mokytis ir atsinaujinti, mokslininkas, tiriantiems inovacijas, fondams ir įmonėms, galinčioms finansuoti ir remti inovacijų kūrimą ir diegimą praktinėje veikloje.

Šioje knygoje mokytojams, mokyklų vadovams ir pedagogams pateikiami originalūs pavyzdžiai ir informacija apie naujovišką praktiką ir projektus, neįprastus mokymosi erdvių pavyzdžius, įdomius išteklius ir įvairius bendradarbiavimo pavyzdžius.

Kitoje „Atviroje švietimo inovacijų knygoje“ ketinama įtraukti dar daugiau šaltinių ir šioje srityje bendradarbiaujančių šalių partnerių. Bus parengtas ir visuomenei pristatytas dar išsamesnis ir įvairesnis inovacijų vaizdas.

Open Book of Educational Innovation“ galite skaityti čia .

„Lyderių laiko 3“ inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas