ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Sukurtas naujas įrankis ir skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla plėtoti technologijomis grįstą mokymą

2019 02 08

Tyrimai rodo (Europos Komisija, 2013), jog dauguma mokytojų Europoje teigiamai vertina skaitmeninių technologijų poveikį mokymosi rezultatams, tačiau mokytojams trūksta pasitikėjimo savo gebėjimais taikyti IKT ugdymo procese. Tai rodo poreikį stiprinti mokytojų gebėjimus taikant IKT ir taip prisidėti prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet) kartu su Ugdymo plėtotės centru bei institucijomis iš dar dešimt Europos šalių: Kipro, Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Portugalijos, Slovėnijos, Ispanijos, nusprendė sujungti savo pajėgas bei ekspertų žinias. 2015–2018 m. buvo inicijuotas ir įgyvendintas tarptautinis politinių reformų projektas MENTEP (angl. Mentoring Technology-Enhanced Teaching). Buvo sukurtas naujas internetinis technologijomis grįsto mokymo kompetencijos įsivertinimo įrankis, padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti savo kompetencijos lygį, išbandytas įrankio poveikis minėtai kompetencijai stiprinti.

Įsivertinimo įrankis ir mokymosi išteklių saugykla

Įsivertinimo įrankis padeda įsivertinti keturias kompetencijos sritis: skaitmeninę pedagogiką, skaitmeninio turinio naudojimą ir kūrimą, skaitmeninį bendravimą ir bendradarbiavimą, skaitmeninį pilietiškumą.

Technologijomis grįsto mokymo kompetencijos sritys

Naudoti įrankį yra paprasta ir patogu. Naudotojas turi atsakyti į klausimus iš kiekvienos technologijomis grįsto mokymo kompetencijos srities. Atsakęs į visus klausimus jis iškart gauna asmeninius rezultatus: bendrą įvertinimą (procentais) ir trumpą paaiškinimą apie pasiektą lygį, taip pat – kiekvienos kompetencijos srities įvertinimą (procentais).

Kaip naudotis įsivertinimo įrankiu (yra ir lietuviški subtitrai)

Svarbu tai, kad kartu su įvertinimu pateikiama informacija apie profesinio tobulėjimo galimybes Europoje ir Lietuvoje. Šią informaciją į skaitmeninių mokymosi išteklių saugyklą – ekosistemą atrinko ir susistemino Ugdymo plėtotės centro ekspertai. Joje galima rasti informacijos apie nuotolinius kursus, internetinius seminarus, vaizdo failų, metodinės medžiagos ir pan.

 

MENTEP ekosistema

Pats internetinis kompetencijų įsivertinimo įrankis buvo kuriamas pasitelkus mokslininkus bei nacionalinius ekspertus. Įkvėpimo semtasi iš panašių įrankių analogų (pvz., „Teacher Mentor“, Norvegija), remtasi ES bei pasauliniais skaitmeninės kompetencijos metmenimis (pvz., DIGCOMP, UNESCO). Internetinis įrankis kurtas kiekvienos projekte dalyvavusios šalies kalba – taigi, jis prieinamas ir Lietuvos švietimo bendruomenei. Dalis mokytojų jau išbandė įrankį ir teigia, kad jie yra patenkinti įrankio naudingumu ir naudojimo paprastumu.

Įrankio poveikis technologijomis grįsto mokymo kompetencijai

Projekto metu buvo atliktas tyrimas, kuriame aiškintasi, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas ir derinimas su nacionaline informacine aplinka (ekosistema) turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai. Pagal dalyvavusių šalių skaičių tokio tipo tyrimas yra iki šiol didžiausias iš kada nors vykdytų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje. 2015 kovo mėn. – 2018 gegužės mėn. 7391 mokytojai iš 496 mokyklų 11 šalių dalyvavo tyrime. Lietuvoje šiame tyrime dalyvavo 812 mokytojų iš 50 mokyklų.

Vykdant tyrimą pastebėta, jog mokytojai, labai teigiamai vertinantys IKT taikymo ugdymui naudą, dažnai mano gerai žinantys ir IKT pritaikymo galimybes, todėl aukštai vertina savo sugebėjimus. Tačiau vertinant įrankio poveikį tapo akivaizdu, kad jo naudojimas paskatino mokytojus kritiškiau įvertinti ir susidaryti nuosaikesnę nuomonę apie savo technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį. Pasinaudoję įrankiu, mokytojai pakeičia nuomonę – ne taip aukštai įsivertina darbo su IKT gebėjimus (vyresnio amžiaus mokytojai, moterys), o jų požiūris į IKT taikymą mokant(is) tampa kritiškesnis (ypač tų, kurie buvo pervertinę savo kompetencijas).

Apibendrinant galima teigti, kad sukurtasis įrankis skatina mokytojus giliau reflektuoti IKT srities savo patirtį bei gebėjimus. Visa tai yra žingsnis sąmoningai ir atsakingai planuojamo profesinio tobulėjimo link. Ugdymo plėtotės centras kviečia visus, besidominčiuosius profesiniu tobulėjimu technologijomis grįsto mokymo srityje, išbandyti įrankį, naudotis skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla ir tobulėti!

MENTEP mokyklų sąrašas

Projektą finansavo „Erasmus +“ 3 pagrindinio veiksmo Politikos reformų rėmimo programa. Projekte dalyvavo partneriai iš 13 šalių. Daugiau apie projektą.

Informaciją parengė Rūta Mazgelytė, MENTEP projekto nacionalinė koordinatorėKomentarai

Linas
2019/09/07 17:24

Manau, kad skaitmenines technologijas turėtų naudoti visos Lietuvos mokyklos. Pasiremkime pavyzdžiais iš Suomijos ir kitų Skandinavijos šalių. Ten vaikai yra ruošiami tokiam gyvenimui, koks jis yra iš tikrųjų.

Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas