ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Projektų administravimo skyrius

2007 m. Švietimo aprūpinimo centre įsteigtas Projektų administravimo skyrius. Jo darbuotojai administruoja Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pavestų projektų ir programų rengimą ir vykdymą. Dalis projektų ir programų yra bendrai finansuojami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dalis – vien tik Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektų administravimo skyriaus specialistai taip pat inicijuoja tarptautinius projektus arba dalyvauja juose kaip partneriai.

Šiuo metu skyriuje dirba šeši specialistai, kurie yra atsakingi už vykdomų projektų ir programų administracinės dokumentacijos rengimą, prekių ir paslaugų pirkimą bei sutarčių administravimą, veiklų viešinimą, darbo seminarų organizavimą ir kt.

Projektų administravimo skyrius bendradarbiauja su ŠMM, ministerijai pavaldžiomis institucijomis, savivaldybių administracijų švietimo skyriais, švietimo centrais, mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Pirkdamas įvairias paslaugas (intelektualinių produktų rengimo, tyrimų, lektorių, knygų ar kitos metodinės medžiagos vertimo, transporto, nakvynės, maitinimo paslaugas ir t.t.) skyrius taip pat bendradarbiauja su privačiomis įmonėmis.

Skyriaus funkcijos 

Projektų administravimo skyrius

DarbuotojasEl. paštasTelefonasKabinetas
Dalia Lėckaitė, skyriaus vedėja[icon name="fa fa-envelope"]264 94 49403
Giedrė Daugirdienė, vyresn. specialistė[icon name="fa fa-envelope"]264 94 60408
Migla Pinkevičienė, vyresn. specialistė[icon name="fa fa-envelope"]264 94 47214
Gita Stonienė, vyresn. specialistė[icon name="fa fa-envelope"]264 94 62308

Puslapis „Projektų administravimo skyrius“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-10-25

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas