ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Skelbiama partnerių atranka projekto „Lyderių laikas 3“ veikloms įgyvendinti

2016 07 13

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau – ŠAC) skelbia partnerių atranką projektui „Lyderių laikas 3“ įgyvendinti. Tai jau trečias projekto „Lyderių laikas“ etapas (2016–2020). Atranka atliekama vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į bendrąjį ugdymą, profesinį ir neformalųjį mokymą, valdymo komiteto 2016 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. ESPKD33-7, kuriuo pasiūlyta ŠAC atrinkti projekto partnerius, kurie vykdys veiklas, susijusias su savivaldybėmis, ir veiklą, susijusią su Formaliosiomis švietimo lyderystės magistrantūros studijomis. Nutarimu taip pat buvo pritarta numatytoms projekto veikloms, o tai reiškia, kad atrinkti partneriai turi užtikrinti ankstesnių projekto „Lyderių laikas“ etapų darbų perimamumą, tęstinumą ir kokybės lygį.

Vadovaudamasis minėtu nutarimu ŠAC kviečia Lietuvos švietimo institucijas (toliau – Institucijos) iki 2016 m. liepos 31 d. teikti pasiūlymus toliau išvardintoms projekto „Lyderių laikas 3“ veikloms vykdyti. Pasiūlymai siunčiami Švietimo aprūpinimo centrui, kuris yra patvirtintas minimo projekto pareiškėju ir pagrindiniu įgyvendintoju. Pasiūlymai bus svarstomi ir bus atrinkta viena švietimo institucija, kuri bus kviečiama tapti projekto partneriu.

Pasiūlymai siunčiami šiais el. pašto adresais:

Kilus klausimams teirautis aukščiau nurodytais el. pašto adresais.

Bendros pastabos:

 1. Teikdama pasiūlymą atrankai, Institucija kartu teikia kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančius dokumentus (1 priedas).
 2. Paraišką teikianti Institucija pridėtame projekto aprašyme turi užpildyti nurodytose vietose (pažymėta žaliai) lentelės 3 skiltį „Numatomos projekto veiklos aprašymas“, pateikti konkretų veiklos vykdymo aprašymą ir nurodyti priemones projekto rodikliams pasiekti (2 priedas).
 3. Pažymime, kad projekto „Lyderių laikas 3“ vykdymo metu turi būti užtikrintas projekto „Lyderių laikas 2“ veiklų tęstinumas. Institucija savo aprašyme turi argumentuoti ne tik kaip bus vykdoma konkreti veikla, bet ir kokiais būdais veiklose bus panaudoti projekto „Lyderių laikas 2“ rezultatai (15 savivaldybių modelių, 52 konsultantai, magistrantai ir kt.). Institucija turi parodyti, kaip jos įgyvendinamos veiklos bus tarpusavyje susijusios siekiant bendro projekto tikslo.
 4. Visus projekto „Lyderių laikas 2“ rezultatus, veiklas ir pagrindinius dokumentus galite rasti tinklalapyje lyderiulaikas.smm.lt .


Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas