ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Skelbiama partnerių atranka projekto „Lyderių laikas 3“ Formaliųjų švietimo lyderystės magistrantūros studijų programai įgyvendinti

2016 07 13

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau – ŠAC) skelbia partnerių atranką projektui „Lyderių laikas 3“ įgyvendinti. Tai jau trečias projekto „Lyderių laikas“ etapas (2016–2020). Atranka atliekama vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į bendrąjį ugdymą, profesinį ir neformalųjį mokymą, valdymo komiteto 2016 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. ESPKD33-7, kuriuo pasiūlyta ŠAC atrinkti projekto partnerius, kurie vykdys veiklas, susijusias su savivaldybėmis, ir veiklą, susijusią su Formaliosiomis švietimo lyderystės magistrantūros studijomis. Nutarimu taip pat buvo pritarta numatytoms projekto veikloms, o tai reiškia, kad atrinkti partneriai turi užtikrinti ankstesnių projekto „Lyderių laikas“ etapų darbų perimamumą, tęstinumą ir kokybės lygį.

Vadovaudamasis minėtu nutarimu ŠAC kviečia Lietuvos universitetus iki 2016 m. liepos 31 d. teikti universiteto parengtą Formaliųjų švietimo lyderystės magistrantūros studijų programą Švietimo aprūpinimo centrui, kuris yra patvirtintas minimo projekto pareiškėju ir pagrindiniu įgyvendintoju. Programos bus svarstomos ir bus atrinkta viena programa. Universitetas, kurio programa bus atrinkta, bus kviečiamas tapti projekto partneriu.

Pasiūlymai siunčiami šiais el. pašto adresais:

Kilus klausimams teirautis aukščiau nurodytais el. pašto adresais.

Bendros pastabos:

 1. Teikdamas studijų programą atrankai, universitetas kartu teikia užpildytą paraiškos formą (1 priedas). Paraiškoje prie kiekvieno specifinio studijų programos kriterijaus turi būti nurodytas studijų programos puslapis(-iai), iš kur galima matyti, kad programa atitinka kriterijų.
 2. Paraišką teikiantis universitetas pridėtame projekto aprašyme turi užpildyti nurodytose vietose (pažymėta žaliai) lentelės 3 skiltį „Numatomos projekto veiklos aprašymas“, pateikti konkretų veiklos vykdymo aprašymą ir nurodyti priemones projekto rodikliams pasiekti (2 priedas).
 3. Programa bus finansuojama pagal norminę studijų kainą.
 4. Netiesioginės išlaidos bus skaičiuojamos pagal vienodo dydžio normą.


Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas