ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija dirbs dar inovatyviau

2017 04 04

Naujosios technologijos su trenksmu veržiasi į tradicinės mokyklos ugdymo(si) sistemą, suteikdamos mokiniams galimybę pasijausti tikrais „čiabuviais“, kai tuo tarpu mokytojai technologiniame amžiuje dažnai pasijunta tikrais imigrantais. Klausite, ką daryti? Ogi edukologams išsikelti tikslą ne tik pritapti, bet ir tapti technologijų integracijos į ugdymosi procesą vėliavnešiais, parodančiais mokiniams kelią, kaip galima visus IKT (informacinių komunikacinių technologijų) įrenginius paversti puikiu mokymo(si) įrankiu.

Ar kada nors galėjote įsivaizduoti, kad sujungus du popierinius kubus, ant kurių atspausdinti cheminiai elementai, staiga jie tampa virtualia chemine medžiaga jūsų mobiliajame įrenginyje?.. O gal norite iš paveikslėlio atgijusią beždžionę pamaitinti bananais? Norėtumėte išmokti sudaryti kompiuterinį minčių žemėlapį virtualiai bendradarbiaudami komandose? Šių ir dar daug kitų IKT inovacijų mokėsi Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irma Rimkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Edita Puzarienė. Jos dalyvavo „Erasmus+“ KA1 programos projekte „IKT ir IRT (informacinių ir ryšių technologijų) bei AŠI (atvirųjų švietimo išteklių) naudojimo proveržis mokykloje“ trečiojo mobilumo veiklose Graikijoje, Pirėjaus mieste. Penkių dienų mokymuose, kuriuos organizavo Graikijos mokymosi visą gyvenimą centras „Idec“, dalyvavo 21 švietimo darbuotojas iš Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Italijos, Portugalijos, Lietuvos ir Rumunijos. Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų „IKT mokyme(si)“ („ICT in Education“) metu programos dalyviai buvo supažindinti su IKT ir mokymo(si) teorijomis, dalyko ir užsienio kalbos sinergijos bei jos taikymo modeliais, e-Portfolio, Web 2.0, tinklaraščių, Wiki, MOOC’s, Moodle platformų, skaitmeninių minčių žemėlapių kūrimu ir taikymu. Mokymų dalyviai susipažino su žaidimo elementų naudojimu ugdymo procese (game-based learning), skaitmeninių įrankių, simuliacinės ir virtualios realybės taikymu. Mokytojas sužavėjo 3D ir 4D modelių bei aplikacijų teikiamos galimybės mokymui(si), naudojant mobiliuosius įrenginius, lektorių organizuotos darbą aktyvinančios veiklos, kurių metu teko iš peties padirbėti atskleidžiant savo organizacinius, komunikacinius bei kūrybinius gebėjimus. Ypač vertinga buvo tai, kad dalyviai dirbo komandose, praktiškai išbandė IT įrankius, rengė pristatymus, diskutavo bei reflektavo.

Mokytojos įvertino IKT, IRT bei AŠI įtaką Europos švietimo kontekste. Pedagogės keitėsi ir dalijosi gerąja patirtimi su dalyviais iš kitų Europos šalių (Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos), užmezgė glaudžius ryšius, kuriuos plėtos ateityje. Po mokymų tarptautinius sertifikatus gavusios mokytojos planuoja organizuoti gerosios patirties sklaidos seminarą ir įgytomis žiniomis bei kompetencijomis pasidalinti ne tik su progimnazijos bendruomene, bet ir su Lietuvos pedagogais.

Ir vis dėl to juk nėra jokios magijos, naudojant informacines technologijas ugdyme. Tikroji magija yra mokytojų galvose ir širdyse, gebant panaudoti šiuos įrankius naujoms galimybėms, idėjoms ir vaikų individualumui atskleisti bei ugdymo pasiekimams gerinti.

Šiaulių „Romuvos“ prog-jos inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas