ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Seminaras „Aktyviojo ugdymo sistema mokykloje“

2016 04 08

Kovo 24 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje svečiavosi Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pedagogai. Jiems buvo suorganizuotas seminaras „Aktyviojo ugdymo sistema mokykloje“.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Birutė Kasparienė parengė pranešimą-pamoką „Žaismingos mokymo(si) priemonės“. Ji kolegas supažindino su animuotų ugdymo priemonių kūrimo būdais ir panaudojimo galimybėmis lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo pamokų metu.

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja Jūratė Valionienė parengė praktinį pranešimą ir mokymus tema „Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas kalbų laboratorijoje“. Seminaro klausytojai galėjo išbandyti kalbų laboratorijos įrangą, atlikti individualias užduotis, jas išklausyti, įsirašyti, pasitikrinti. Mokytoja pademonstravo, kaip šios laboratorijos galimybes galima pritaikyti ne tik kalbų, bet ir kitose pamokose.

Aš, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Kazymirkienė parengiau praktinius pranešimus „Lietuvių kalbos pamoka (Išmaniosios lentos panaudojimas)“ ir „Pamokos 3D klasėje“. Supažindinau pedagogus su pradinio ugdymo kabineto įranga: išmaniąja lenta, dokumentų kamera ir kt. Taip pat seminaro klausytojams papasakojau apie 3D kabineto priemones, parodžiau, kaip jomis naudotis.

Progimnazijos svečiai pamatė ir daugiau edukacinių erdvių: N-computing kabinetą, muziejų, biblioteką, žaidimų bei poilsio zonas ir kt.

Irena Kazymirkienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas