ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„SELFIE“ – nauja technologinė priemonė mokyklų pažangai

2017 10 10

Europos Komisija pristatė ir šiuo metu Europos Sąjungos valstybių narių švietimo sistemose tikrina, kaip veikia naujos technologinės priemonės, padedančios veiksmingai dirbti edukaciniame procese skaitmenines technologijas taikančioms mokykloms, bandomasis variantas. Prieš parengiant galutinį „SELFIE“ priemonės variantą ir pradedant jį naudoti visose jo pageidaujančiose Europos mokyklose nuo 2018 m. pradžios, šiuo metu 600 mokyklų iš 14 šalių turi galimybę išbandyti naują „SELFIE“ technologinę priemonę.

Skaitmeninės technologijos suteikia galimybių tobulinti mokymąsi ir mokymą. Tačiau prasmingas šių technologijų taikymas mokyklose vis dar kelia keblumų, nes vien dėl to, kad mokyklos turi skaitmeninę įrangą, mokinių mokymosi pasiekimai netampa geresni.

Nauja „SELFIE“ priemonė, kurios pavadinimas yra angliškų žodžių „self-reflection on effective learning by fostering innovation through educational technology“ (veiksmingo mokymosi skatinant inovacijas per edukacines technologijas savirefleksija) akronimas, padeda mokykloms, siekiančioms kuo efektyviau savo edukacinėje veikloje naudoti skaitmenines technologijas, įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, privalumus ir trūkumus.

Priemonę „SELFIE“ kuria Europos Komisija, padedama ekspertų iš visos Europos šalių.

Pagrindinis dėmesys – ne technologijoms, bet mokymuisi

Taikant „SELFIE“ technologinę priemonę, mokytojams, mokyklų vadovams ir mokiniams užduodami klausimai, kurie leidžia susidaryti vaizdą, kaip ir kokiu mastu mokyklose naudojamos mokytis padedančios skaitmeninės technologijos. Įdiegus „SELFIE“, didžiausias dėmesys tenka mokymosi procesui ir taikant šią technologinę priemonę įvertinami visi mokymosi proceso aspektai – mokyklos strategija, mokymo praktika, infrastruktūra, ugdymo turinys, mokinių potyriai ir kt.

Skirta ne palyginti, bet tobulinti

Gauti duomenys lieka anominiški. Pagal juos neįmanoma nustatyti juos pateikusių mokyklų, mokinių ar mokytojų. Surinkti atsakymai sudaro galimybę parengti ataskaitą apie kiekvienos mokyklos stipriąsias ir silpnąsias puses, tobulintinas jos sritis. Ataskaitos uždavinys – užmegzti dialogą su mokykla, mokykloje ir skatinti refleksiją. Svarbiausias tikslas – mokinių pažanga, todėl „SELFIE“ priemonę galima naudoti bet kurioje mokykloje, net ir toje, kurioje jau yra plačiai taikomos skaitmeninės technologijos ir diegiamos naujovės.

„SELFIE“ technologinės priemonės įdiegimo ir plataus taikymo pradžia – 2018 m.

Kurdama „SELFIE“, Europos Komisija dirbo su 70 švietimo ekspertų ir bendradarbiavo su 5000 mokyklų vadovais, mokytojais ir mokiniais. Šiuo metu vyksta projekto bandomasis etapas. ES valstybių narių koordinatoriai pristato šią technologinę priemonę mokykloms ir padeda ją išbandyti 14-je šalių (11 ES valstybių narių, taip pat Serbijoje, Gruzijoje ir Rusijoje). Po testavimo bus atliekami papildomi tyrimai (pvz., darbas tikslinėse grupėse, atvejų analizės ir pan.). Po to bus kuriama baigiamasis variantas, kuris bus pradėtas diegti ir taikyti 2018 m. pradžioje.

Kaip „SELFIE“ taikoma?

Pradedant diegti ir taikyti šią technologinę priemonę, remiamasi prielaida, kad gerų skaitmeninių gebėjimų turinti ir skaitmeninio amžiaus mokymąsi skatinanti mokyklos bendruomenė laikosi nuo bendrų prie atskirų dalykų einančius ir nuo detalių prie bendrųjų principų taikomų metodų, taip pat tokioje mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno bendruomenės nario poreikius, yra vertinamas individualus požiūris. Taigi, „SELFIE“ tinka visiems – ir mokyklų vadovams, ir mokytojams, ir mokiniams. Ši priemonė nėra vienodai kaip šablonas tinkama visoms mokykloms. Ji pritaikoma kiekvienai atskirai mokyklai.

„SELFIE“ sukurta remiantis „Digitally Competent Educational Organisations: European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations” (Europos metmenys skaitmeninę kompetenciją turinčioms švietimo organizacijoms).

Projektą įgyvendina Europos Komisijos jungtinis tyrimų centras ir Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas. „SELFIE“ padeda įgyvendinti ES politikos tikslus: tobulinti skaitmeninius gebėjimus ir mokymąsi, iniciatyvą dėl mokyklų raidos ir aukštos kokybės mokymosi gerai gyvenimo pradžiai.

EK inf.Komentarai

Vincentas
2017/10/15 15:38

puiku. Laukiu išbandyti

Visaginietis
2017/10/20 07:28

Rasti bendra kalba su moksleiviais per “SELFI” programa geras sprendimas!

Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas