ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Sėkmingos adaptacijos link

2016 08 16

Pirmieji treji vaiko gyvenimo metai – intensyvios raidos ir ugdymosi laikotarpis. Socialinė ir emocinė raida vyksta sėkmingai, kai santykiai su suaugusiaisiais yra artimi, grįsti pasitikėjimu. Tačiau dažniausiai ankstyvojo amžiaus vaikai, pradėję lankyti darželį, patiria emocinių sunkumų: blogėja jų socialinė, pažintinė raida, kartais patiriami laikini fiziniai negalavimai. Šio amžiaus vaikai sunkiai adaptuojasi naujoje aplinkoje, sociokultūrinėje terpėje, o neigiamos emocijos paveikia ir tėvus bei pedagogus. Šioms problemoms spręsti skirtas Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ koordinuojamas „Erasmus+“ projektas „Atrandu darželį“, kurio tikslas – gerinti ankstyvojo amžiaus vaikų socializaciją ir integraciją instituciniame ugdyme. Pedagogai ieško naujų būdų bei metodų, kaip palengvinti mažųjų adaptaciją. Vasarą pradedantiems lankyti lopšelį-darželį vaikams ir jų tėveliams vyko tris dienas trukusi „Vasaros stovykla“.

Pirmąją stovyklos dieną vaikai ir tėvai susipažino su darželyje dirbančiais specialistais (pedagogais, logopedu, spec. pedagogu), grupės aplinka, dienos režimu ugdymo įstaigoje. Kol vaikai žaidė, tėvai turėjo galimybę bendrauti su auklėtojomis ir pasidalinti lūkesčiais, aptarti ugdymo(si) prioritetus, diskutavo apie adaptacijos problemas bei jų priežastis. Pedagogės domėjosi būsimųjų auklėtinių charakterio savybėmis, asmeniniais gebėjimais, individualiais poreikiais bei pomėgiais.

Antrąją stovyklos dieną mažieji kartu su tėveliais buvo pakviesti į muzikos valandėlę. Meninio ugdymo mokytoja tėvelius supažindino su muzikos svetainės edukacine erdve bei ankstyvojo amžiaus tarpsniui būdingomis muzikos mokymo formomis. Taikant įvairius ugdymo(si) metodus visi kartu dalyvavo pamokėlėje, kurios metu žaidė muzikinius žaidimus, improvizavo pagal daineles, šoko. Vėliau ugdytiniai su tėveliais buvo pakviesti žaisti lauke, apžiūrėjo darželio aplinką.

Paskutinę stovyklos dieną vaikai ir jų tėvai turėjo galimybę praleisti laiką įstaigos sporto salėje ir baseine. Judesio korekcijos mokytoja tėvelius supažindino su V. Šerborne metodika, kurią taikant vyko užsiėmimai sporto salėje. Vaikai išbandė sporto inventorių, jiems neįprastus judėjimo būdus, žaidė judriuosius žaidimus. Vėliau plaukimo instruktorė pakvietė visus į baseiną išbandyti vandens pramogų. Žaisdami vaikai supažindino su plaukimo elementais, įvairiais vandens žaislais. Šis užsiėmimas visiems stovyklos dalyviams patiko labiausiai.

Tikimės, kad pozityvus visų ugdymo(si) proceso dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas leis vaikams jaustis saugiai, pažinti save, sėkmingai adaptuotis naujoje aplinkoje bei įsilieti į bendruomenę.

Jolanta Pažarauskienė
Šiaulių l.-d. „Žiogelis“ judesio korekcijos mokytoja

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė
LogopedėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas