ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Savanorių inauguracijos ceremonija

2015 11 25

Dar 2015 m. pavasarį mūsų gimnazijoje prasidėjo nuodugniojo mokymosi programa, kuri suteikia mokiniams galimybę nagrinėti temą bet kokiu pasirinktu požiūriu ir jiems tinkamu tempu. Mokiniai reguliariai susitinka su dalykų mokytojais, kurie pataria, siūlo ir pagelbsti kaupiant asmeninį žinių bagažą. Palaipsniui mokiniai tampa savo temos ekspertais. Nuodugnusis mokymasis orientuotas į mokinio savarankiškumą, mokymosi motyvaciją, aukštesnę savivertę, kūrybiškumą, inovatyvumą, lankstumą – kaip iššūkis, nes nėra vertinamas pažymiu.

Lapkričio 12 d. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje vyko didelės iškilmės: 18 pirmų gimnazijos klasių savanorių iškilmingai prisiekė net ketverius metus uoliai gilintis į nuodugniojo mokymosi temas, kurias išsitraukė burtų keliu. Nepaprastai malonu ir didelė garbė, kad į iškilmingą savanorių inauguracijos ceremoniją jau antrąkart atvyko Šiaulių miesto vyskupas, jo ekselencija Eugenijus Bartulis bei ŠU istorijos mokslų daktaras, profesorius Arūnas Gumuliauskas. Garbius svečius atlydėjo ir sveikinimo žodį tarė Simono Daukanto gimnazijos direktorius Vytautas Kantauskas. Po to vyskupas Eugenijus Bartulis pasveikino gimnazistus su naujais siekiais, trumpai pristatydamas savo naują katalikišką kalendorių su fotografijomis iš 12 šventų pasaulio vietų. Profesorius Arūnas Gumuliauskas pajuokavo, prisimindamas jaunystėje rašytą mokslinį darbą, prie kurio buvo prisėdęs net 56-ioms valandoms be jokios pertraukos. Nuo įtempto rašymo iki šiol įsispaudė žymė ant vieno dešinės rankos piršto, kaip ilgo, bet prasmingo darbo įrodymas. Svečiai akcentavo valios ugdymą, užsispyrimą ir didžiulį norą studijuoti pasirinktą temą. Po svečių pasisakymų II gimnazijos klasės nuodugniojo mokymosi savanorės vaizdžiai papasakojo, kiek įdomios informacijos jau sukaupė, besigilindamos į dvi temas: Justina Dauknytė pasidalino informacija apie šiuo metų laiku itin aktualią virusų temą, o Kamilė Šilinskaitė – apie olimpines žaidynes. Direktoriaus pavaduotoja Irma Riukienė surengė pirmokų savanorių temų traukimą, prisaikdinimą, supažindino su mokytojais konsultantais. Jo ekselencija Šiaulių vyskupas palaimino, padrąsino savanorius. Muzikos mokytojos Vilmos Ušinskienės parengtų solisčių įkvėpti visi ceremonijos dalyviai užgiedojo gimnazijos giesmę.

 Savanorių inauguracijos ceremonija

Angelė BRAŽAITĖ
Šiaulių Simono Daukanto g-jos lietuvių kalbos mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas