ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Projekto veikla – kelias į modernų ir šiuolaikišką profesinį mokymą

2015 12 03

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla (VTVŽŪM) – aktyvi tarptautinių projektų dalyvė. Be kitų, jau vykdomų, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. pradėjome naują programos Erasmus+ KA2 projektą „Tarptautinė partnerystė – galimybė gerinti profesinio mokymo kokybę“. Projekto partnerės: Lomžos ekonomikos profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo centras Nr. 6 (Lenkija), Daugpilio profesinė mokykla (Latvija) ir VTVŽŪM bei Lenkijos ribotos atsakomybės bendrovė „Perfect Project“.

Projektas, kurio tikslas – gerinti ir modernizuoti partnerinių mokyklų profesinio mokymo kokybę kuriant ir taikant šiuolaikines, modernias mokymo priemones bei inovatyvias strategijas, yra finansuojamas ES lėšomis, jį planuojama vykdyti iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Lenkijos mokykla naudodama mobiliąsias on-line technologijas per 6 mėnesius sukūrė inovatyvų gebėjimų ir profesinės kvalifikacijos vertinimo įrankį. Latvijos partneriai pateikė naujų, šiuolaikiškų profesinio mokymo metodų, sukurtų IKT ir inovatyvių multimedijos technologijų pagrindu ir taikomų naudojant mobiliąsias technologijas (d-learning ir m-learning).

Mūsų mokyklos užduotis – iki 2016 m. kovo mėn. parengti bendrųjų ir horizontaliųjų gebėjimų, susietų su verslumu, IKT naudojimu, kelių kalbų vartojimu taikant multimedijos elementus, e-learning moduliu ir kitais mokymo metodais paremtą inovatyvią mokymosi medžiagą.

Atsižvelgus į tai, kad jauni žmonės, turintys socialinių sunkumų, įsidarbina ir neturi galimybės įgyti profesiją kasdien lankydami užsiėmimus, siekti profesinės karjeros, bus sukurta inovatyvi mokymo(si) sistema, modernios mokymo(si) priemonės, inovatyvūs žinių vertinimo ir įsivertinimo metodai, leidžiantys mokiniui jam tinkamomis sąlygomis įgyti specialybę. Labai svarbu, kad šio projekto veikla atliepia aktualius jaunimo ir darbo rinkos poreikius, ugdo socialinį atsakingumą, o mokyklai tai kelias į modernų, šiuolaikišką ir patrauklų profesinį mokymą.

Vanda Jarmalkovič
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Halina Stankevič
Projekto koordinatorėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas