ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Projektas „Tradicinių amatų savaitė“

2016 03 18

Panevėžio specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre, kuris skirtas kompleksinių sutrikimų turintiems vaikams ir jaunuoliams, prieš Kaziuko mugę vyko projektas „Tradicinių amatų savaitė“:  nuo vasario 29 iki kovo 4 dienos įstaigoje vyko integruotos pamokos. Taip siekėme skatinti ugdytinių kūrybiškumą ir saviraišką bei domėjimąsi tradiciniais amatais, suteikti kuo daugiau teorinių ir praktinių žinių, įtraukti į bendrą veiklą visą mokyklos bendruomenę.

Savaitė prasidėjo „Keramikų menėje“. Mokytoja Aida Čižmakovienė ir socialinė darbuotoja Virginija Kazlauskienė ugdytinius ir mokytojus supažindino su keramikos istorija, dirbiniais. Mokiniai patys kūrė darbelius iš molio. Kitą dieną kartu su socialine darbuotoja Kristina Jurevičiene visus pakvietėme į „Stalių menę“, kur vaikai susipažino su įvairiais medžio apdirbimo įrankiais, medienos dirbiniais, turėjo galimybę išbandyti įrankius, skirtus darbui su mediena, patys gamino medinius paukštelius. „Dailininkų menėje“ patekome į tikrą atvirukų pasaulį: mokytojos Genovaitė Vaznonienė ir Edita Matkevičienė pristatė nuo seniausių iki mūsų laikų surinktus atvirukus ir papasakojo jų kilmės istoriją, po to įvairiomis priemonėmis ir skirtinga technika atvirukus gaminome patys. Išmokti siūti, megzti, velti vilną ugdytiniai galėjo „Tekstilininkų menėje“. Čia iš mokytojos Irmos Asminavičienės ir socialinės darbuotojos Zitos Gabrilavičienės jie ne tik sužinojo apie įvairias tekstilės meno subtilybes, bet ir patys jas išbandė.

Tradicinių amatų savaitę baigėme smagiu teatralizuotu renginiu „Buvo gera gaspadinė“. Jame apsilankęs Kaziukas gavo užduotį – išsirinkti pačią geriausią gaspadinę (šeimininkę): mokiniai ir mokytojai pristatė pačių pagamintus patiekalus, kuriems reikėjo sugalvoti pavadinimus. Taip ant stalų atsirado „Kaziuko pieva“, „Martelės keksai“, „Žvejo žuvelė“, „Mokinio krepšelis“, „Kaziuko sąsagos ir šlipsas“ ir daug kitų įvairių skonių ir įdomių pavadinimų patiekalų, kuriuos dalyviai ragavo ir rinko skaniausią. Rinkimų komisija, suskaičiavusi balsus, paskelbė, kad Kaziuko gaspadine išrinkta socialinė darbuotoja Rasa, nes jos pagamintas patiekalas „Kaziuko guzikai“ surinko daugiausiai balsų.

Ir vaikai, ir darbuotojai džiaugėsi, kad savaitė buvo įsimintina, kupina gerų emocijų, turtinga įgytomis žiniomis ir vaikų sukurtais darbeliais. Bendra veikla padėjo kurti netradicinę ugdymo aplinką ir gerą nuotaiką.

Lina Paušienė
Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro užimtumo specialistė

Eglė Garnienė
Socialinė pedagogėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas