ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Projektas apie miškus baigėsi, pradedame naują!

2017 08 23

Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje baigėsi trejus metus vykęs projektas „Mūsų miškai – mūsų ateitis“.  Šešių šalių – Suomijos, Olandijos, Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos ir Lietuvos – mokiniai atliko numatytas  užduotis. Projekto veikla buvo integruojama į daugelį mokomųjų dalykų: gimtąją bei anglų kalbas, matematiką, geografiją, dailę, technologijas, kūno kultūrą  ir biologiją. Mokiniai priėmė svečius iš kitų šalių, turėjo galimybę apsilankyti Rumunijoje ir Suomijoje. Mokyklos mokytojai apsilankė kitų šalių mokyklose, susipažino su jų švietimo sistema bei stebėjo pamokas. Tobulino anglų kalbą, gerino ITC įgūdžius, mokėsi dirbti grupėse, bendradarbiavo su miesto bendruomene – veiklos buvo tiek daug, kad sunku trumpai viską papasakoti.  Paskutinio susitikimo metu Portugalijoje pristatėme savo veiklas, pasidalijome gerąja patirtimi, pasidžiaugėme projekto nauda ir atsisveikinome. Su šio projekto veikla galite susipažinti mokyklos svetainėje https://www.krpagrindine.lt/erasmus-musu-miskai-musu-ateitis/.

Pabaigę šį projektą, startuosime su nauju, skirtu mokytojų kvalifikacijai kelti. Mokykla laimėjo finansavimą Erasmus+ projektui „Mokytojai mokosi ir tobulina pamokos kokybę“. Naujasis projektas yra Erasmus+KA1 pedagogų mokymosi mobilumo projektas. Pagrindiniai projekto tikslai yra tobulinti institucijos pedagogų anglų kalbos žinias, stiprinant jų asmenines ir dalykines kompetencijas užsienio institucijose; plėtoti institucijos narių tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinant mokytojus ir mokinius pažinti kitas kultūras ir inicijuoti partnerystės veiklas su užsienio šalių institucijomis. Mokytis anglų kalbos į Maltą vyks mokytojos J. Tiškevičienė ir R. Žemaitienė, o mokytojos D. Gurevičienė, L. Makauskienė, J. Kvietkauskienė šioje šalyje stiprins asmenines ir dalykines kompetencijas. Mokytoja M. Žemaitienė tobulinti asmeninių ir dalykinių kompetencijų vyks į Jungtinę Karalystę. Tai atvers platesnes galimybes pasinaudoti švietimo ištekliais, kuriems reikalingos labai geros užsienio kalbos žinios, o aukštesnė kvalifikacija savo ruožtu suteiks postūmį tolimesnei mokytojų karjeros raidai.

Projektų koordinatorių inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas