ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Mokyklų tobulinimo programa (2002-2005 m.)

MTPLietuvos Tūkstantmečiui skirta Mokyklų tobulinimo programa (MTP) buvo didžiausia tuometinė nepriklausomos Lietuvos investicija į ugdymą ir pirmaujantis projektas Rytų ir Vidurio Europoje, įgyvendintas 2002–2005 m. MTP inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), įgyvendino ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.

MTP tikslas – pagerinti 5–10 klasių moksleivių pasiekimus modernizuojant bendrąjį ugdymą ir užtikrinant veiksmingą ir racionalų švietimui skirtų lėšų panaudojimą. Tai viena iš pagrindinių 2003–2012 metų Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programų. Jos tęstinumas numatytas įgyvendinant Mokyklų tobulinimo programą plius (2008–2015 m.).

MTP buvo vieninga ir integrali, į šiuos prioritetus orientuota programa:

 • bendrojo ugdymo prieinamumas ir atitikimas nūdienos poreikiams;
 • nuolatinis švietimo kokybės gerinimas ir laidavimas;
 • švietimo sistemos veiksmingumo ir racionalumo didinimas;
 • visuomenės ir mokyklų bendruomenės įsitraukimas ir dalyvavimas mokyklų kaitos procesuose.

Už pasiskolintas iš Pasaulio banko lėšas šalies mokykloms nupirkti mokykliniai autobusai, renovuotos mokyklos, finansuotos užsienio specialistų konsultacijos. Daugiau kaip 400 Lietuvos pagrindinių mokyklų įsigijo šiuolaikiškų mokymo priemonių, programinės įrangos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių lėšomis finansuotas įvairių metodikų ir mokymo programų rengimas, mokytojų ir mokyklų direktorių kvalifikacijos tobulinimo seminarai, užsienio specialistų seminarai, naujų švietimo valdymo, politikos analizės, naujos mokinių pažangos vertinimo sistemų sukūrimas.

Plačiau apie MTP

Parengta pagal MTP Koordinavimo tarnybos informaciją

Puslapis „Mokyklų tobulinimo programa (2002-2005 m.)“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-01-11

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas