ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 metais programa

MSTPVienas iš valstybės švietimo plėtotės 2003–2012 metais siekių buvo užtikrinti švietimo kokybę, kuriai didelę įtaką daro veiksminga mokyklos struktūra. Siekiant sudaryti prielaidas veiksmingai mokyklų veiklai 2006–2009 metais inicijuota Mokyklos struktūros tobulinimo programa (MSTP).

Dalyvauti šioje programoje pretendavo 258 mokyklos iš 39 savivaldybių. Remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) nustatytais kriterijais atrinktos 26 Vilniaus ir Šiaulių miestų bei Kauno rajono savivaldybių mokyklos. Atrinktų mokyklų atstovų bendra darbo vizija – moderni, veiksmingai ir šiuolaikiškai veikianti mokykla, pasižyminti lanksčiu, optimaliu valdymu.

Programos priemonėms įgyvendinti pasitelkti profesionalūs konsultantai. Jie programoje dalyvavusioms mokykloms padėjo tobulinti mokyklos vidaus struktūrą. Taip pat planuota rengti naujus teisės aktus ir jau esamų teisės aktų pakeitimus ir papildymus, kurie sudarytų prielaidas mokyklų steigėjams ir mokykloms diegti naujus mokyklų struktūros valdymo modelius. Siekiant užtikrinti veiksmingesnį pedagogų ir vadovų darbą mokyklose įsteigti papildomi administravimo etatai, sukurta ar pritaikyta turima ir išbandyta mokyklos vidaus dokumentų tvarkymo programinė įranga. Programoje dalyvavusių mokyklų atstovai turėjo galimybę tobulinti vadybinius gebėjimus, kompiuterinį raštingumą. Programoje dalyvavusių mokyklų komandos buvo rengiamos konsultuoti programoje nedalyvavusių mokyklų atstovus.

Programą vykdė:

ŠMM Informacinių technologijų centras (ITC)

Pedagogų profesinės raidos centras (PPRC)

Ugdymo plėtotės centras (buvęs Švietimo plėtotės centras)

ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC). ŠAC Projektų administravimo skyrius buvo atsakingas už MSTP seminarų ir mokymų bei kitų veiklų organizavimą.

Už šios programos turinį buvo atsakinga MSTP koordinavimo grupės vadovė ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vedėja Regina Klepačienė (tel. (8 5) 219 15 21, el. p. Regina.Klepaciene@smm.lt).

Informacijos apie vykdytą programą Jums taip pat gali suteikti ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Stanislava Strolaitė (tel. (8 5) 219 15 24, el. p. Stanislava.Strolaite@smm.lt).

Daugiau informacijos apie MSTP taip pat galima rasti ŠMM svetainėje adresu http://www.smm.lt/mstp.

Puslapis „Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 metais programa“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-01-11

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas