ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Besimokantys mokyklų tinklai

BMT2006–2007 m. vyko Besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa (BMT programa), kurią inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Bendrojo ugdymo departamentas, o vykdė ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC).

BMT programos tikslas – tobulinti mokyklų gebėjimą valdyti pokyčius, skatinti mokyklų ir komandų bendradarbiavimą ir mokytojų profesinį tobulėjimą.

Dalyvauti BMT programoje konkurso būdu buvo atrinktos 42 įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklos. Programos veikla buvo grįsta mokyklų komandų bendradarbiavimu sprendžiant šias mokyklos bendruomenės problemas:

 • tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas;
 • saugi mokykla;
 • ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas;
 • mokinių mokymosi motyvacijos didinimas.

Rengiant ir įgyvendinant BMT programą jos vadovus, ekspertus ir koordinatorius konsultavo:

Įgyvendinant BMT programą parengta ir išleista knyga apie mokyklų patirtį

ŠAC Projektų administravimo skyriaus inf.

Puslapis „Besimokantys mokyklų tinklai“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-04-06

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas