ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Informacija

euro2013Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu 2013 m. rugsėjo 9–10 d. Vilniuje vyko konferencija „Lyderystė švietime“, kurios tikslas – prisidėti prie lyderystės švietime diskusijų, suteikiant galimybes ES valstybių narių ir kandidačių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių ir Europos Komisijos atstovams pasidalinti geriausia lyderystės švietime politikos ir praktikos patirtimi. Konferencijos rezultatai papildys ES Švietimo tarybos išvadas dėl inovatyvios lyderystės, kurias numatoma priimti 2013 m. lapkričio mėnesį.

Konferenciją atidarė Androulla Vassiliou, už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos komisijos narė, ir LR Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis.
Pirmos dienos (rugsėjo 9 d.) plenariniame posėdyje pranešimą tema „Lyderystė švietime sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“skaitėInsbruko universiteto (Austrija) Mokytojų švietimo ir mokyklų tyrinėjimo katedros profesorius bei Švietimo fakulteto dekanas prof. dr. Michael Schratz ir Švietimo vadybos ir ekonomikos instituto tyrimų katedros dekanas prof. dr. Stephan Gerhard Huber.
 
Pranešimą tema „Mokyklų lyderystė ir Globalios švietimo reformos judėjimas“ skaitė dr. Pasi Sahlberg, kuris šiuo metu dirba Suomijos Švietimo ir kultūros ministerijos Tarptautinio mobilumo ir bendradarbiavimo nacionaliniame centre, vadovauja Suomijos švietimo sistemos tarptautinimui.
Antros dienos (rugsėjo 10 d.) plenariniame posėdyje pranešimą tema „Žvilgsnis į priekį: švietimo lyderystės kryptys ir perspektyvos“ skaitė EBPO Švietimo direktorato analitikė, šiuo metu vadovaujanti iniciatyvai „Lyderystės mokyklose skatinimas“ dr. Beatriz Pont.
Abi dienas po plenarinių posėdžių vyko darbas grupėse, kur buvo diskutuojama apielyderystę mokymuisi (moderatoriai: Ričardas Ališauskas, Švietimo ir mokslo ministerija, irEglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centras), lyderystę mokyklų valdymui (moderatoriai:Rytis Juozapavičius, ir dr. Jolanta Navickaitė, Švietimo ir mokslo ministerija), mokyklų lyderių rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą (moderatoriai: prof. dr. Aurimas Juozaitis, Lietuvos edukologijos universitetas, ir prof. Dr. Kay Livingston, Europos mokytojų rengimo asociacija, Škotija).
Konferencijos įžvalgas, pagal kurias bus suformuotos rekomendacijos Europos komisijai, susirinkusiems pristatė prof. dr. Graham HC Donaldson, kuris yra tarptautiniu mastu pripažintas edukologas, kviečiamas skaityti paskaitas, dirba tarptautiniu ekspertu EBPO (angl. OECD, Directorate for Education of the Organisation for Economic Co-operation and Development), konsultuoja vyriausybes bei nevyriausybines organizacijas, vadovauja SICI – tarptautinei inspektorių organizacijai. Šiuo metu G. Donaldsonas dirba Glazgo universitete, kuriame yra Socialinių mokslų kolegijos garbės profesorius.
Dirbdami grupėse, konferencijos dalyviai aktyviai teikė pasiūlymus, kaip tobulinti lyderystę mokymuisi, kaip geriau rengti mokyklų lyderius bei tobulinti jų kvalifikaciją, kaip skatinti lyderystę, padedančią tobulinti mokyklų valdymą. Geriausi darbo grupių narių pasiūlymai buvo surinkti ir sugrupuoti pagal tikslinės veiklos kryptis. Daugiausia teigiamų įvertinimų sulaukusių grupių pasiūlymai buvo suformuluoti kaip 27 tezės, kurios buvo pateiktos įvertinti visiems konferencijos dalyviams. Konferencijos baigiamojoje dalyje kiekvienas dalyvis turėjo galimybę balsuoti elektroniniu būdu atrenkant tezes pagal tai, kiek jos yra svarbios tobulinant lyderystę švietime. Bendro darbo rezultatas – parengtos tezės, kurios bus peržiūrėtos ir pateiktos papildyti ES Švietimo tarybos išvadas dėl inovatyvios lyderystės.
 
Konferencijos pranešimų medžiaga artimiausiu metu bus skelbiama šiame tinklalapyje.
Švietimo lyderystę Lietuvoje skatina projektas „Lyderių laikas 2“
Lietuvoje įgyvendinamas nacionalinis projektas „Lyderių laikas“ jau įnešė svarų indėlį kuriant paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą, plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį. Per pirmąjį (2009–2011 m.) ir antrąjį (2011–2014 m.) projekto įgyvendinimo laikotarpius nuveikti darbai byloja apie jo vertę ir naudą lyderystės švietime plėtrai.

Puslapis „Informacija“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-02-25

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas