ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Prasidėjo „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimo“ projektas

2017 12 01

2017 m. lapkričio 28 d. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002 „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“ sutartis. Projekto trukmė – 30 mėn. (2017 m. lapkričio 28 d. – 2020 m. gegužės 31 d.).

Projekto įgyvendinimo metu numatytos šios veiklos:

 • bus pastatytos naujos gyvenamosios patalpos veikiančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre (Šiaulių r.) ir modernizuotos bei pritaikytos vaikų socializacijai patalpos naujai kuriamuose centruose Gailiuose (Kelmės r.) ir Kunionyse (Kėdainių r.);
 • visi 3 centrai bus aprūpinti įranga, baldais, mokymo priemonėmis.

Projektu siekiama, kad moderni, vaikų poreikiams pritaikyta socializacijos centrų infrastruktūra didintų vaikų pozityviosios socializacijos veiklų įvairovę, plėtrą ir kokybę, darytų įtaką šių švietimo įstaigų veiklos kokybiniams pokyčiui, padėtų siekti glaudesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo ir kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos vaikams ir jaunimui.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 5 792 400 eurų.

Projektų administravimo skyriaus inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas