ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Pranešimas apie UPC, SPPC, ŠAC, NEC, ŠITC ir NMVA reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

2019 06 19

Pranešame, kad parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų duomenys:

 1. Ugdymo plėtotės centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 302430498; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Ugdymo plėtotės centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
 2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Viršuliškių g. 103, 05115, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 193101717; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, – Juridinių asmenų registras.
 3. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Geležinio Vilko g. 12, 03163, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 190995938; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą, – Juridinių asmenų registras.
 4. Nacionalinis egzaminų centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 193201984; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Nacionalinį egzaminų centrą, – Juridinių asmenų registras.
 5. Švietimo informacinių technologijų centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 190996082; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Švietimo informacinių technologijų centrą, – Juridinių asmenų registras.
 6. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 300529070; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, – Juridinių asmenų registras.

Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Nacionalinę švietimo agentūrą.

Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos: Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Nacionalinė švietimo agentūra.

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teisės ir pareigos 2019 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Nacionalinei švietimo agentūrai.

Su Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Nacionalinės švietimo agentūros nuostatų projektu, galima susipažinti nuo 2019 m. birželio 19 d. įstaigų darbo laiku Ugdymo plėtotės centre adresu M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre adresu Viršuliškių g. 103, 05115, Vilnius; Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centre adresu Geležinio Vilko g. 12, 03163, Vilnius; Nacionaliniame egzaminų centre adresu M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius; Švietimo informacinių technologijų centre adresu Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius; Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje adresu Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius.

Su Ugdymo plėtotės centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje adresu https://www.upc.smm.lt/veikla/finansines.php ir https://www.upc.smm.lt/veikla/veiklos_ataskaitos.php.

Su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto svetainėje adresu http://www.sppc.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/ ir http://www.sppc.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/specialiosios-pedagogikos-ir-psichologijos-centro-veiklos-ataskaitos/.

Su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro interneto svetainėje adresu https://www.sac.smm.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/ ir https://www.sac.smm.lt/administracine-informacija/metines-veiklos-ataskaitos/.

Su Nacionalinio egzaminų centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje adresu https://www.nec.lt/634/ ir https://www.nec.lt/581/.

Su Švietimo informacinių technologijų centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Švietimo informacinių technologijų centro interneto svetainėje adresu https://www.itc.smm.lt/administracine-informacija/finansines-ataskaitos/ ir https://www.itc.smm.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/.

Su Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje adresu http://www.nmva.smm.lt/nmva/veikla/biudzeto-suvestine/ ir http://www.nmva.smm.lt/nmva/veikla/planavimo-dokumentai/.

ŠAC inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas