ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Pirmajame Dvynių projekto Makedonijoje valdymo posėdyje aptarti rezultatai

2016 06 29

Twinning Logo

Twinning Logo

2016 m. birželio 20 d. Skopjė (Makedonija) įvyko pirmasis Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) administruojamo projekto „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“ valdymo komiteto posėdis, kuriame buvo pristatyti ir analizuojami per pirmuosius du projekto įgyvendinimo mėnesius pasiekti rezultatai.

Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Šnipienė, projekto vadovė (Lietuva), Nacionalinio egzaminų centro patarėja Emilija Ugrinovska, projekto vadovė (Makedonija), Europos Sąjungos delegacijos, Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų, Švietimo plėtros biuro Makedonijoje atstovai, Lietuvos ekspertai ir ESFA tarptautinio bendradarbiavimo specialistė Jurgita Bulvičienė.

R. Šnipienė pristatė svarbiausius Lietuvos ekspertų atliktus darbus: įvertinta esama Makedonijos mokyklų vadovų mokymo ir veiklos vertinimo, atrankos sistema, išgrynintos mokyklų administravimo komandų stiprybės ir silpnybės, mokymų poreikis, parengtos mokyklų direktorių mokymo ir egzaminavimo rekomendacijos bei pasiūlymai keisti teisės aktus, reguliuojančius direktorių mokymo ir egzaminavimo tvarką.

Pirmi du Dvynių projekto darbo mėnesiai įvertinti kaip sėkmingi, įvykdyti visi Lietuvos ir Makedonijos komandų įsipareigojimai, vienbalsiai priimti projekto pataisymai. Sutarta, kad dėl didelio Nacionalinio egzaminų centro darbo krūvio birželio–rugpjūčio mėnesiais, taip pat dėl mokyklų vasaros atostogų projekto veiklos liepos ir rugpjūčio mėnesiais nevyks, ir projekto įgyvendinimo laikotarpis bus pratęstas nuo šešių iki aštuonių mėnesių. Paskutinį projekto valdymo komiteto posėdį planuojama organizuoti lapkričio mėnesį. Projekto pabaiga numatyta 2016 m. gruodį.

ŠAC Projektų administravimo skyriaus inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas