ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Pedagogams – tarptautinės konferencijos padėka

2016 11 29

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogai dalyvavo konkurse „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2016“. Jame įvertinti profesinės sveikatos priežiūros aspektai. Konkurse buvo atsižvelgta ir į saugią bei sveiką darbo aplinką, kurioje būtų užtikrinama optimali darbuotojų sveikata. Taip pat buvo vertinama, kaip įmonės politika ir praktika užtikrina sveikatos stiprinimo priemones darbuotojams, parodant sveikos darbo aplinkos kūrimo ir darbuotojų sveikatinimo priemonių vykdymo naudą, pristatant tai, kaip sektiną pavyzdį kitiems.

Lapkričio 17 d. tarptautinėje konferencijoje, kurią organizavo Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija bei Europos saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktu ir Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, mūsų mokykla, kaip viena iš konkurse dalyvavusių įmonių, buvo apdovanota padėka. Buvo dėkojama už iniciatyvas puoselėjant darbuotojų sveikatinimą, sveikesnės visuomenės kūrimo idėjų plėtrą.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla planuoja sveikatos stiprinimo veiklą ir numato šias veiklos kryptis: saugios ir sveikos mokyklos aplinkos kūrimą, darbuotojų sveikatos stiprinimą, moksleivių, mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius.

Pedagogams – tarptautinės konferencijos padėka

Laima VaičiūnienėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas