ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Pastebėjimai apie pasiekimų aprašą

2015 11 26

2014 m. Švietimo ir mokslo ministerija išleido ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą”. Iki tol keletą metų jis buvo tobulinamas. Iš pradžių vaikų pasiekimų nustatymas pagal šį aprašą atrodė gan sudėtingas – kiekvieną vaiką reikėjo įvertinti pagal 19 sričių. Dabar jų liko 18.

Kiekvieno vaiko pasiekimus fiksuoju stebėjimo lape ir nuotraukose, kuriose matoma konkreti pasiekimų sritis ir žingsnelis. Su kolegėmis nusprendėme, kad fiksuosime tik tas sritis, kurias sunku įvertinti auklėtojai. Nustačius kiekvienos pasiekimų srities žingsnelį, kiekvienam vaikui brėžiu grafiką. Iš jo nustatomos silpnosios ir stipriosios sritys. Kadangi vaiko amžius turi sąlyginai sutapti su pasiekimų žingsneliais, manoma, kad jeigu tuo metu vaikui yra 3 metai, jo pasiekimai kiekvienoje srityje taip pat turėtų būti 3 žingsnelyje. Taigi tos sritys, kuriose trimečio vaiko pasiekimai yra žemiau nei 3 žingsnelyje, yra silpnosios, o tos, kurios aukščiau nei 3 žingsnelyje, yra stipriosios.

Nustačius visos grupės vaikų pasiekimus darau bendrą suvestinę, iš kurios numatau prioritetines ugdymo sritis visai grupei. Didžiausią dėmesį skiriu grupės silpnosioms ir stipriosioms pasiekimų sritims. Remdamasi tokiu vaikų pasiekimų fiksavimu susikūriau sau artimiausių tikslų ,,lentą“, kurioje kiekvienam vaikui ant lapelio užrašau kokioje srityje ir ko sieksime. Pvz: ,,Aplinkos pažinimas. Amelija papasakos apie tradicines šventes“. Kai vaikas pasiekia numatytą rezultatą, ant to lapelio užrašau pasiekimo datą ir įdedu į vaiko pasiekimų kraitelę.

Kadangi pagal šį pasiekimų aprašą dirbu jau trečius metus, man tai nebėra sudėtinga, tačiau ieškojimai nesibaigia. Ilgą laiką galvojau, kaip į šį vertinimą įtraukti tėvus. Supažindinau juos su ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir paprašiau, kad pateiktų savo nuomonę bei pasiūlymus. Jorės mama siūlo pirmiausia pasiekimų lentelę užpildyti tėvams, o tik paskui auklėtojai. Jei rezultatai skirtųsi, prieš pateikiant galutinį vertinimą tėvai ir auklėtoja turėtų pasikalbėti. Jono mama mano, kad pasiekimų aprašas padeda pedagogams objektyviai vertinti vaiką. Anot jos, gerai yra tai, kad toks vertinimas padeda geriau pažinti vaiką, leidžia atskleisti jo individualias galimybes, pastebėti nerimo ženklus, supažindina su rezultatais tėvus. Tačiau toks pasiekimų fiksavimas turi ir trūkumų: ne visada gali būti objektyvus, vyksta svetimoje vaikui aplinkoje (pvz. namuose jis elgtųsi kitaip). Be to, kai grupėje yra 20 vaikų, sunku skirti kiekvienam pakankamai laiko.

Taigi dirbant pagal ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ man jau nėra sudėtinga įvertinti vaikų pasiekimus, tačiau dar reikia surasti būdą, kaip į šį pasiekimų fiksavimą įtraukti ir tėvus. Tuomet bus galima pasidalinti dar viena nauja darbo patirtimi.

Rūta Gedvilienė
Šiaulių l.-d. ,,Ežerėlis“ vyresn. auklėtojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas