ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Paskaita apie eleganciją ir stilių neverbalinėje aplinkoje

2015 12 01

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje vykstant dailės ir technologijų savaitės renginiams lankėsi Šiaulių universiteto Ugdymo sistemų katedros docentė Loreta Bartkevičiūtė-Valienė. Menininkė kuria liturginius rūbus, vėliavas, togas, skraistes aukštųjų mokyklų rektoriams.

Liturginių rūbų kolekcijos sukurtos Lietuvos, Australijos, Airijos, Gambijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Indijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Rusijos, Ukrainos, JAV, Vatikano, Prancūzijos, Ispanijos, Filipinų, Vietnamo, Puerto Riko, Šveicarijos bažnyčioms. Autorė yra surengusi personalines parodas Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir kituose miestuose. Visi kūrybinių darbų ornamentai puošti rankiniais dygsniais. L. Bartkevičiūtė-Valienė yra Italijos Šv. Kazimiero ordino Garbės dama. Šv. Kazimiero ordinas vykdo visuomeninę kultūrinę ir labdaringą veiklą. Autorė gimnazijoje skaitė paskaitą „Elegancija ir stilius neverbalinėje kalboje“. Mokiniai ir mokytojai klausėsi pasakojimo apie elegantišką ir tinkamą žmogaus elgesį  viešojoje erdvėje. Etiketas – vienas seniausių kultūros reiškinių. Pagarba, palankumas kitam žmogui, mandagumas, orumas, padorumas, tai moraliniai principai, slypintys etiketo turinyje ir išreiškiami subtilia elgesio forma. Paskaitoje sužinojome, kaip laikantis etiketo normų elegantiškai stotis ir sėstis ant kėdės, gražiai ir lengvai laikyti rankas ir kojas, valdyti veido mimiką, šypsotis ir savo žvilgsniu skleisti gerumą ir nuoširdumą. Buvo aptarta ir pademonstruota praktiškai, kaip reikia taisyklingai sveikintis. Seniausiais laikais susitikę du vyrai ištiesdavo vienas kitam rankas atvirais delnais parodydami, kad neturi ginklų. Antikos laikais vyrai imdavo vienas kitą už alkūnių ir delnu braukdavo ranką iki pat kito vyro riešo – taip buvo tikrinama, ar pašnekovas savo rankovėje neslepia durklo. Iki mūsų laikų išliko įprotis kratyti ranką to, su kuriuo sveikinamasi – mat taip seniau buvo bandoma iškratyti iš pašnekovo rankovės likusius ginklus. Įprotis paduoti moteriai ranką atsirado Renesanso metu, kai Europos aukštuomenės tarpe išpopuliarėjo šokiai. Tačiau tada vyrai tik pirštų galiukais liesdavo moters pirštų galiukus. Tradicija bučiuoti moterims rankas atsirado XVII-XVIII a. Ispanijos karališkajame dvare, kur ištiesta pabučiavimui aukštuomenės moters ranka reiškė palankumą jai pasiruošusiam tarnauti džentelmenui. Bučiuojama buvo ne pati moters ranka, bet žiedai, esantys ant jos pirštų, nes žiedo – akivaizdžiausio valdžios simbolio – pabučiavimas reiškė nuolankumą ir ištikimybę, o toks bučinys tais laikais trukdavo net keletą minučių. Visi esantys paskaitoje buvome sužavėti lektorės žiniomis, elegancija, draugišku bendravimu su auditorija.

Paskaita apie eleganciją ir stilių neverbalinėje aplinkoje

Elida IGNATAVIČIENĖ
Dailės mokytoja

Regina VAITKEVIČIENĖ
Technologijų mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas