ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Pamoka „Mūsų pomėgiai – kitaip“

2016 02 22

Jau ne pirmą kartą Salamiesčio pagrindinės mokyklos 5–10 klasių mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“: rašo, piešia, fotografuoja, kuria instaliacijas, koliažus. Mokytojai veda integruotas pamokas.

Sausio mėnesį mokykloje vyko 7–10 klasių integruota anglų ir rusų kalbų bei dailės pamoka „Mūsų pomėgiai“, kurią vedė anglų kalbos mokytoja Jovita Tamošiūnienė bei rusų kalbos ir dailės mokytoja Svetlana Bernotienė. Pamokoje svečiavosi Salamiesčio miestelio gyventoja Dalia Dyrienė – Lietuvos politinių kalinių, tremtinių Kupiškio rajono sąjungos pirmininkė.

Mokiniai užsienio kalbomis pasakojo apie savo pomėgius, atliko užduotis. Vėliau Dalia Dyrienė pasidalino prisiminimais apie savo vaikystę tremtyje, šeimos pomėgius, rodė mamos ir močiutės nertus, austus rankdarbius. Buvo surengta Dalios Dyrienės, 7 klasės mokinės Eisvydės Nakaitės močiutės Elžbietos-Venos Nakienės ir Jovitos Tamošiūnienės rankdarbių parodėlė.

Mokytoja Jovita Tamošiūnienė supažindino pamokos dalyvius su siuvinėjimo kryželiu technika, išmokė siūti kryželio dygsnį. Visi mokiniai pabandė išsiuvinėti pasirinktą motyvą ir 2 savaites tęsė šį darbą per dailės pamokas, o septintokai siuvinėjo ir per klasės valandėles bei namuose, konsultavosi su tėvais ir mokytojais.

7 klasės mokinių Manto Rasimavičiaus, Inesos Rasimavičiūtės, Roko Bartaševičiaus, Agnės Pašakarnytės, Eisvydės Nakaitės, Edgaro Pitrėno ir 8 klasės mokinės Deimantės Baniulytės darbai buvo išsiųsti į nacionalinį konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Pamoka „Mūsų pomėgiai – kitaip“

Svetlana BERNOTIENĖ
Kupiškio r. Salamiesčio pagr. m-klos rusų kalbos ir dailės mokytoja

Jovita TAMOŠIŪNIENĖ
Anglų kalbos mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas