ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„Pagrindiniai gebėjimai. Naujoviškų ir įkvepiančių išteklių rinkinys: studijuokite, mokykitės, dalinkitės“

2017 11 03

Europos Komisija pristatė naują leidinį – „Basic skills. A collection of innovative and inspiring resources: explore, learn, share“ („Pagrindiniai gebėjimai. Naujoviškų ir įkvepiančių išteklių rinkinys: studijuokite, mokykitės, dalinkitės“).

Šiame leidinyje pateikiamos vykdant ES finansuojamus projektus gimusios įdomios ir naujoviškos idėjos, skirtos padėti visos Europos mokytojams, nevyriausybinėms organizacijoms, paraiškas dėl projektų vykdymo teikiantiems asmenims ir politikams gerinti savo profesinę praktiką.

Jame taip pat siūloma susipažinti su daug naudingų išteklių, tarp jų – mokomąja medžiaga ir kūrybiškais mokymo bei pagrindinių gebėjimų ugdymo metodais.

Rinkinį sudaro šios dalys, kurios atspindi išteklių panaudojimo galimybes:

1 skyrius. Pagrindiniams gebėjimas ugdyti skirtos mokymo priemonės ir ištekliai (projektai, kuriose pateikiama su bendrųjų gebėjimų ugdymu susijusi metodinė medžiaga ir rekomendacijos);

2 skyrius. Mokytojų kvalifikacijos su pagrindiniais gebėjimais susijusio mokymo ir mokymosi srityse gerinimas (pagrindinių gebėjimų ugdymu užsiimančių mokytojų įgūdžių gerinimui skirti projektai);

3 skyrius. Raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir naudotis informacinėmis bei ryšių technologijomis (IRT) įgūdžių gerinimas (projektai, suteikiantys galimybių gerinti šiuos pagrindinius gebėjimus įvairioms tikslinėms grupėms).

Rinkinį „Basic skills. A collection of innovative and inspiring resources: explore, learn, share” anglų kalba galite skaityti čia.

EK inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas