ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Orientacinės varžybos „Knygnešių pėdsakais“

2016 05 18

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena pasitikta netradiciniu renginiu – orientacinėmis varžybomis realioje ir virtualioje erdvėse „Knygnešių pėdsakais“. Renginyje dalyvavo mokyklos 5–6 klasių komandos bei grupė 6c klasės mokinių iš Kėdainių „Ryto“ progimnazijos.  Mokiniai ne tik sužinojo naujų faktų apie knygnešystę, bet ir lavino informacijos paieškos virtualioje erdvėje įgūdžius, buvo aktyvūs orientacinių varžybų mokyklos teritorijoje dalyviai.

Renginio pradžioje  komandoms teko pasirinkti kurios nors spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje veikusios knygnešių draugijos pavadinimą. Taigi sekti knygnešių pėdsakais turėjo šešios mokinių draugijos – Garšvių, „Akstinas“, „Atgaja“, „Daukanto manta“, „Sietynas“, „Aušrinė“. Komandos, susiskirsčiusios į dvi grupes, vienu metu atliko skirtingas užduotis. Aktyvūs ir judrūs mokiniai keliavo į mokyklos kiemą, ten gavę mokyklos teritorijos topografinį žemėlapį skubėjo pasiekti penkis postus, kuriuose turėjo surinkti simbolines knygas. Vaikai gerai orientavosi ir greitai į mokyklos kiemą sugrįžo su „knygomis“.

Sunkesnė užduotis teko mokiniams, knygnešių pėdsakais sekusiems virtualioje aplinkoje. Nors 5–6 klasių mokiniai nemažai laiko praleidžia virtualioje erdvėje, ten jie dažniau ieško pramogų, o ne mokymuisi skirtos informacijos. Šįkart prie kompiuterių jie sėdo su užduočių lapais. Kokius žodžius įrašyti laukelyje, kad kuo greičiau rastum reikiamą informaciją, ar tikrai surasti faktai teisingi, ar šaltinis, kuriame rado informaciją, patikimas – ne vienas klausimas kilo internete paiešką vykdžiusiems vaikams. Atlikdami užduotis jie sužinojo naujų ir įdomių faktų apie žymųjį knygnešį Jurgį Bielinį, Kėdainių krašte gyvenusį draudžiamos spaudos platintoją, daraktorių, „Balanos gadynės“ autorių Mikalojų Katkų, slaptąsias mokyklas, Kaune Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pastatytą knygnešių sienelę ir kt.

Pasibaigus orientacinėms varžyboms realioje ir virtualioje erdvėse, mokinių laukė dar vienas komandinis darbas – mokyklos teritorijoje surinktose knygelėse taip pat buvo užduočių. Teko perskaityti spaudos draudimo laikotarpiu gyvenusių garsių žmonių pavardes, užrašytas graždanka, raidžių margumyne rasti žodžius, susijusius su knygnešyste, datoms priskirti įvykius, o istorinėms asmenybėms – jų nuopelnus.

Nors renginyje buvo ir sportinė užduotis – orientacinės varžybos mokyklos teritorijoje, tačiau daugiau laiko bei pastangų iš mokinių pareikalavo būtent mokomosios istorijos bei lietuvių kalbos užduotys. Mokiniai pripažino, kad orientacinės varžybos virtualioje erdvėje jiems buvo sunkesnės nei realioje. Simboliška, kad varžybose daugiausia taškų surinko ir varžybų nugalėtojais pripažinta didžiausios ir žymiausios Garšvių knygnešių draugijos vardu pasivadinusi Juozo Paukštelio progimnazijos 6c klasės mokinių komanda.Jolita Mickienė
Kėdainių Juozo Paukštelio prog-jos lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

Daiva Ribikauskienė
Istorijos vyresn. mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas