Švietimo aprūpinimo centras

Information in english Į pradžią Apie pastebėtas klaidas rašykite administratoriui
 
Švietimo aprūpinimo centras
 
 
Konkursai ir viešieji pirkimai
2015 metais skelbti konkursai ir viešieji pirkimai

„2015 m. lapkričio 20 d. CVP IS paskelbtas ribotas konkursas ir konkurso sąlygos Pažymėjimų blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 169451. “

2015 m. lapkričio 17 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Mokyklinės dokumentacijos spausdinimui 2016–2017 mokslo metams. Pirkimo Nr. 169290. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2015 m. lapkričio 27 d., 10 val.

2015 m. lapkričio 12 d. CVP IS paskelbtas Lietuvių kalbos žodyno elektroninio leidimo (USB) pirkimo supaprastintas atviras konkursas  (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2015 m. lapkričio 24 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 169137. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2015 m. lapkričio 3 d. 11.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Lietuvių kalbos žodyno (USB) pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija

2015 m. liepos 2 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Spaudos ir susijusių  paslaugų pirkimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki liepos 20 d. 14.00 val. Pirkimo numeris165246. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2015 m. liepos 9 d. CVP IS buvo paskelbtas ribotas konkursas ir konkurso sąlygos Elektroninio mokinio pažymėjimo blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 165378 / nuoroda į CVP IS 243615.

2015 m. liepos 2 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Spaudos ir susijusių  paslaugų pirkimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki liepos 20 d. 14.00 val. Pirkimo numeris165246. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. 

Kviečiame tiekėjus iki 2015 m. lapkričio 3 d. 11.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Lietuvių kalbos žodyno (USB) pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija

2015 m. kovo 12 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Leidybos paslaugos“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki kovo 24 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 160889. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. 

Kviečiame tiekėjus iki 2015 m. vasario 28 d. 20.00 val. elektroniniu paštugita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas leidybos paslaugų  pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija.

2015 m. sausio 12 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Švietimo analizių (trumpraščių) leidybos paslaugos“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki sausio 27 d. 11.00 val. Pirkimo numeris 159137. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. 

2015 m. sausio 6 d. CVP IS buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Profesinio mokymo diplomų ir Dublikatų blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 159066 / nuoroda į CVP IS 220245.

2014 metais skelbti konkursai ir viešieji pirkimai

Kviečiame tiekėjus iki 2015 m. sausio 9 d. 12.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Švietimo analizių (trumpraščių) leidybos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija.

2014 m. lapkričio 12 d. CVP IS buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Mokyklinės dokumentacijos spausdinimui 2015–2016 mokslo metams. Pirkimo Nr. 157477 / nuoroda į CVP IS 211975.

2014 m. spalio 24 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Informacinio leidinio spausdinimas 2015 m.“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki lapkričio 10 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 156906. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. 

2014 m. spalio 23 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Meilės Lukšienės straipsnių rinkinių anglų ir rusų kalbomis pirkimas“  (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki lapkričio 5 d. 9.00 val. Pirkimo numeris 203931. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. spalio 23 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Meilės Lukšienės darbų bibliografijos leidinio pirkimas“  (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki lapkričio 5 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 203952. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. spalio 20 d. 16.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Meilės Lukšienės straipsnių rinkinių anglų ir rusų kalbomis pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. spalio 20 d. 16.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas  Meilės Lukšienės darbų bibliografijos leidinio pirkimo technineės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija

2014 m. rugpjūčio 18 d. CVP IS buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Profesinio mokymo pažymėjimų blankų spausdinimui.

2014 m. liepos 10 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras pirkimas „Stažuotės mokyklų bendruomenėms organizavimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki liepos  29 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 153531. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. liepos 7 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras pirkimas „Leidybos paslaugos“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki liepos 24 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 153392.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. liepos 6 d. 18.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas leidybos paslaugų techninei užduočiai. Techninė užduotis (techninė specifikacija; techninė specifikacija 2 priedas).

2014 m. birželio 5 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras pirkimas „Antologijos leidyba“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki birželio 25 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 152303. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. birželio 2 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras pirkimas „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje (6)“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki birželio 16 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 152141. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. birželio 4 d. 8.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas leidinio parengimo ir leidybos paslaugų techninei užduočiai „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje 6“. Techninę užduotį galite rasti čia.

2014 m. gegužės 22 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Knygos leidybos paslaugos“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki birželio 9 d. 10.00 val. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. gegužės 21 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Alternatyviojo  ugdymo plėtros gairių parengimas, švietimo teisinio reglamentavimo analizės ir naujų teisės aktų ar pataisų jiems sukūrimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. birželio 5 d. 9.00 val. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. 

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. gegužės 31 d. 17.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt ir giedre.daugirdiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas antologijos leidybos techninių specifikacijų projektui. Techninių specifikacijų projektą galite rasti čia.

2014 m. gegužės  5 d. CVP IS paskelbtas atviras konkursas „Kompiuterinė technika“. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. birželio 17 d. 10 val. (pirkimo dokumentai). Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. balandžio 30 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje (5)“. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. gegužės 15 d. 10 val. (pirkimo dokumentai). Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. balandžio 30 d. 15.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas leidinio parengimo ir leidybos paslaugų techninei užduočiai „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje 5“. Techninę užduotį galite rasti čia.

2014 m. balandžio 15 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Specializuotos literatūros (edukacinių knygų) pirkimas (4). Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. balandžio 29 d. 10 val. (pirkimo dokumentai). Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. balandžio 8 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Seminaro apie dalykų integraciją organizavimas“, pirkimo Nr. 149936. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. balandžio 22 d. 10 val. (pirkimo dokumentai). Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. balandžio 2 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras pirkimas „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje 4“, pirkimo Nr. 149702. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. balandžio 14 d. 10 val. (pirkimo dokumentai ir jų I priedas, II ir III priedai) Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. balandžio 12 d. 15.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas techninei užduočiai „Specializuotos literatūros (edukacinių knygų) pirkimas 4“. Techninę užduotį galite rasti čia.

2014 m. kovo 19 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Edukacinių knygų pirkimas“, pirkimo Nr. 149111. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. balandžio 2 d. 10 val. (pirkimo dokumentai)  Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. kovo 20 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Straipsnių vertimo paslaugos“, pirkimo Nr. 149194. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. balandžio 7 d. 10 val. (pirkimo dokumentai)  Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. kovo 30 d. 8.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas leidinio parengimo ir leidybos paslaugų techninei užduočiai „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje 4“. Techninę užduotį galite rasti čia. 

2014 m. vasario 27 d. CVP IS paskelbtas atviras konkursas „Mobiliosios įrangos komplektai“ (konkurso sąlygos), pirkimas Nr. 167008. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. balandžio 11 d. 10 val. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. vasario 17 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Longitudinio švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo atlikimo ir ataskaitos leidybos paslaugos“, pirkimas Nr. 148072. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. kovo 4 d. 10 val. (pirkimo dokumentai: konkurso sąlygos ir pirkimo dokumentų patikslinimas). Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. vasario 11 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Leidinio parengimo ir leidybos paslaugos“, pirkimas Nr. 147807. Pasiūlymų pateikimas iki 2014 m. vasario 25 d. 10 val. (pirkimo dokumentai). Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. vasario 7 d. CVP IS paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas „Edukacinės išvykos organizavimas“, pirkimo Nr. 147753. 2014 m. vasario 26 d. 10 val. (pirkimo dokumentai). Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2014 m. vasario 5 d.  CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimui.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. vasario 15 d. 15.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo atlikimo ir ataskaitos leidybos paslaugų techninei užduočiai. Techninę užduotį galite rasti čia.

Kviečiame tiekėjus iki 2014 m. sausio 17 d. 10.00 val. elektroniniu paštu gita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas leidinio parengimo ir leidybos paslaugų techninei užduočiai. Techninę užduotį galite rasti čia.

 

Švietimo aprūpinimo centras