Švietimo aprūpinimo centras

Information in english Į pradžią Apie pastebėtas klaidas rašykite administratoriui
 
Švietimo aprūpinimo centras
 
 
Informacinio leidinio "Švietimo naujienos" redakcija > Atsakome
Informacinio leidinio "Švietimo naujienos" redakcija > Atsakome į jūsų klausimus
2011 05 30 Vida: laba diena, noriu pasiteirauti: kokiu adresu siųsti straipsnį apie mokyklą, kad patalpintumėte informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos". Ačiū.

Straipsnio išspausdinimas nepriklauso nuo to, kokiu adresu jis pasiekia redakciją. Informacija turi būti aktuali. Kalba turi atitikti elementarius raštingumo reikalavimus. Straipsnyje minimos pavardės ir vardai turi būti parašyti be klaidų. (Inicialų nepakanka.)

„Švietimo naujienos“ nespausdina ataskaitų, reklaminių tekstų, padėkų, pranešimų spaudai, kurie jau yra spausdinti kituose leidiniuose ar viešinti keliose interneto svetainėse.
 
 „Švietimo naujienos“, kaip ir visi leidiniai, viršelyje skelbia savo el. pašto adresus. Taigi, siųsti informaciją, straipsnius, klausimus galima bet kuriuo iš jų. Populiariausias, žinoma, yra bendrasis redakcijos adresas: infoleid@sac.smm.lt.
 
Redaktorė

2008 09 16 Alma: Laba diena, noriu pasiteirauti, ar buvo Švietimo naujienose spausdinti Ekslibrisų konkurso "Krekenava-600" nuostatai. Konkursą organizuoja Panevėžio rajono Krekenavos gimnazijos Dailės mokytojas Henrikas Mazūras. Dėkoju.
 
Šio konkurso nuostatų neskelbėme, nes niekas neprašė.
 

2008 04 17 Virgilija: Kada bus "Švietimo naujienų" priedas "Galimų įsigyti vadovėlių sąrašas 2008-2009m.m.",ir "Galiojančių vadovėlių sąrašas". Ačiū.

„Švietimo naujienos“ su minėtais priedais pasirodys balandžio 23 d.