ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Nauji ir ambicingi mokyklų bibliotekininkų planai 2016–2017 mokslo metams

2016 10 07

Kiekvienas rugsėjis sušaukia Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio narius į susirinkimą. Mokyklų bibliotekininkės iškėlė siekiamybes: didinti bibliotekos įvaizdžio patrauklumą, identitetą, populiarinti bibliotekų paslaugas, aktyvinti bendradarbiavimą, taip pat skatinti skaitymą ir formuoti teigiamą požiūrį į jį.

Susirinkimą pradėjo Marijampolės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji pasveikino susirinkusias bibliotekininkes, palinkėjo sėkmės, pozityvumo, optimizmo, išnaudoti galimybes, didinti bibliotekų vaidmenį mokyklos gyvenime, išskirti prioritetus, kuriuose galėtume deklaruoti bibliotekų darbą kaip mokslą ir kultūrą.

Susirinkime išklausėme ir įvertinome Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio metodinės veiklos ataskaitą 2014–2016 m. (pranešėja buvau aš, Laima Vaičiūnienė), pasidalinome mintimis iš konferencijų, seminarų, metodinių dienų. Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Romutė Alaunienė skaitė informatyvų pranešimą apie seminarą VU bibliotekoje „Bibliotekų vaidmens kaita šiuolaikinėje visuomenėje“, kuris vyko balandžio mėnesį. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė dalijosi informacija apie Mokyklų bibliotekų darbuotojų švietimo konsultantų seminarą bei rugsėjo 9-ąją Klaipėdos universitete vykusią mokyklų bibliotekų darbuotojų 1-ąją rudens konferenciją, skirtą Bibliotekų metams paminėti. Aš, Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė Laima Vaičiūnienė, skaičiau pranešimą apie metodinę dieną savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“. Vėliau buvo svarstomi einamieji klausimai, vyko naujo metodinio būrelio pirmininko rinkimai. Nuo šių mokslo metų metodinio būrelio pirmininkės pareigas eis Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė.

Bibliotekų metai mums ypač svarbūs. Todėl aptarėme ir įvertinome mokyklų bibliotekininkų veiklą, svarstėme, kaip galėtume tobulėti, drąsiai ir ambicingai planuoti savo darbą, stiprinti profesinį raštingumą ir identifikuoti bibliotekinių veiklų galimybes. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio nariai naujaisiais mokslo metais biblioteką savo mokykloje pateiks ne tik kaip knygų komplektavimo, saugojimo, tylos, ramybės mokymosi vietą, bet ir kaip bendrystės, socializacijos, informacijos, atradimų vietą.

Laima Vaičiūnienė
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas