ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Inovatyvios edukacinės praktikos socialinio pedagogo darbe. darbo su jaunimu iššūkiai ir galimybės“

2016 12 07

Lapkričio 29 d. į Alytaus profesinio rengimo centrą rinkosi šalies profesinių mokyklų bei Alytaus regiono gimnazijų socialiniai pedagogai, mokyklų vadovai.

Konferencijos dalyvius sveikino Alytaus profesinio rengimo centro direktorius V. Zubras ir Centro vokalistės.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ir profesinio mokymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja G. Šeibokienė skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas profesinio mokymo įstaigose. Realybė ir perspektyvos“. Jame buvo kalbama apie SUP integraciją į profesinį ugdymą. Šiuo metu yra sudaryta plataus atstovavimo darbo grupė, kuri turi parengti priemonių, skirtų SUP mokinių profesinio mokymo prieinamumui ir mokymo kokybei gerinti, plano projektą (specialistų skaičiaus didinimas, metodinė pagalba ir kt.), taip pat ES struktūrinių fondų lėšomis bus įgyvendinamas projektas „Mokinių iš socialiai jautrių grupių rėmimas profesiniame mokyme“. Pagal šį projektą mokiniams iš socialiai jautrių grupių profesiniame mokyme numatytos teikti socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba.

LEU Socialinės edukacijos fakulteto  prof. dr. G. Kvieskienė kalbėjo apie socialinių pedagogų iššūkius, dirbant su Z kartos jaunuoliais. Tai gimusieji po 2003 metų. Pagal kartų teoriją, Z atstovų daugės iki 2023-ųjų. Ši karta dar vadinama „Google“ karta, nes nuolat ieško informacijos, domisi naujovėmis ir žino, kur jų rasti. Tėvai skatina atžalas pinigais, dažnai pritrūksta nuoširdumo. Z karta yra verslūs, jiems nepatinka formali aplinka, vertina bendradarbiaujančią aplinką, kurioje galėtų kūrybiškai bendrauti su įvairių sektorių atstovais ir vieni su kitais dalintis ištekliais.

LEU Socialinės edukacijos fakulteto lektorius V. Kvieska aptarė sumanųjį valdymą viešajame sektoriuje. Pabrėžė, kad be sumanumo ir išmanumo būtų sunku pritapti šiuolaikinėje visuomenėje.

Lietuvos vaikų fondo direktorė R. Navikaitė  pristatė Aflatoun socialinio ir finansinio raštingumo programą ir jos plėtrą regione. Aflatoun yra subalansuotas socialinio ir finansinio raštingumo mokymas kuris apima tiek socialines, tiek finansines temas ir leidžia vaikams mokytis apie save, vaiko teises, taupymo pagrindų, pagrindinių finansinių sąvokų ir verslumo. Aflatoun tikslas yra į vaiką orientuotas mokymas. Vaikui suteikiama erdvė išreikšti save, veikti savarankiškai ir praktines problemas spręsti kartu.

Alytaus profesinio rengimo centro socialinė pedagogė ekspertė O. Bernatavičienė aptarė darbo su jaunimu iššūkius profesinėje mokykloje, išskyrė socialiai pažeidžiamiausios jaunuolių grupės problemas, pateikė galimus šių problemų sprendimo būdus.

Marijampolės profesinio rengimo centro vyr. socialinė pedagogė, spec. pedagogė E. Rakauskienė pristatė tradicinį gerosios patirties renginį „Ištieskime gerumui ranką“.

Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorė R. Špukienė skaitė pranešimą „Šiandiena: pasirinkimas tarp iššūkių ir galimybių“. Pranešėja pabrėžė, kad pokyčiai, iššūkiai, sprendimai, pasirinkimai yra įveikiami, jeigu yra vidinė ar išorinė motyvacija, suinteresuotumas, nauda, įdomus procesas, pasitenkinimas rezultatais, bendrumo jausmas, galimybė realizuoti / išreikšti / parodyti save.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vyr. socialinė pedagogė I. Krupovič pristatė projektą „Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“. Esminis projekto tikslas – pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių.

Jonavos politechnikos mokyklos soc. pedagogė metodininkė J. Lukaševičienė aptarė projektinių veiklų galimybės profesinėje mokykloje. Pranešėja pabrėžė, kad yra mažas pasirinkimas prevencinių programų, skirtų vyresnio mokyklinio amžiaus mokiniams, taip pat neskiriamas finansavimas prevencinių programų įgyvendinimui.

Socialiniam pedagogui svarbiausia yra darbas su meile ir gebėjimas surasti raktą į jauno žmogaus širdį. Todėl išgirstos naujovės, socialinių pedagogų sėkmės istorijos pakylės ir įkvėps naujiems iššūkiams.

Onutė Bernatavičienė
Socialinė pedagogė ekspertėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas