ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Straipsniai

Vertimai 2010–2013 m.

 

Vertimai 2009 metais

Vertimai 2007–2008 metais

1. „net Lawman Didžioji Britanija: Teisiniai Dokumentai Ir Formos Suprantamai. Darbuotojo Nuomos Sutartys“. Straipsnis Lietuvių Kalba; 75k
Net Lawman Uk: Legal Document and Forms in Plain English. Secondment Agreements. Straipsnis Anglų Kalba. 35k
2. „darbuotojų Nuomos Gairės“. Straipsnis Lietuvių Kalba; 44.9k
Gudelines for Secondment. Straipsnis Anglų Kalba. 46.2k
3. „konsultacijos: Darbuotojų Nuoma“. Straipsnis Lietuvių Kalba; 100.2k
Introductory Guidance to Secondment. Straipsnis Anglų Kalba. 65.7k
4. Noel F. Mcginn, Thomas Welsh. „suinteresuotieji Asmenys Ir Decentralizacija“. Straipsnis Lietuvių Kalba; 80.8k
Noel F. Mcginn. Thomas Welsh. Stakeholders and Decentralization. Straipsnis Anglų Kalba. 31.8k
5. Noel F. Mcginn. „Žinių Vadyba Verslo Sektoriuje: Reikšmė švietimui“. Straipsnis Lietuvių Kalba; 135.7k
Noel. F. Mcginn. Knowledge Management in the Corporate Sector: Implications for Education. Straipsnis Anglų Kalba. 108.3k
6. Noel F. Mcginn. „globalizacija, švietimas Ir žinios Plėtros Procese“. Straipsnis Lietuvių Kalba; 110.7k
Noel F. Mcginn. Globalization, Education and Knowledge for Development. Straipsnis Anglų Kalba. 63.8k
7. Andy Hargreaves, Lorna Earl, Michele Schmidt. „alternatyvaus įvertinimo Reformos Perspektyvos.” Straipsnis Lietuvių Kalba; 268.4k
Andy Hargreaves, Lorna Earl, Michele Schmidt. Perspectives on Alternative Assessment Reform. Straipsnis Anglų Kalba. 13.4M
8. Andy Hargreaves. „tvarioji Lyderystė Ir Augimas švietime: Kuriant Ateitį Ir Išsaugant Praeitį.“ Straipsnis Lietuvių Kalba; 136.9k
Andy Hargreaves. Sustainable Leadership and Development in Education: Creating the Future, Conserving the Past. Straipsnis Anglų Kalba. 109k
9. Suomijos švietimo Ministerija. Mokyklų Lyderystės Tobulinimas, Suomija. Šalies Pagrindinė Ataskaita. Straipsnis Lietuvių Kalba; 575.7k
Ministry of Education. Improving School Leadership, Finland. Country Background Report. Straipsnis Anglų Kalba. 7.9M
10. Švietimo Vadyba: Link Profesionaliosios Lyderystės. Studija. Praha, 2002. Straipsnis Lietuvių Kalba. 314.7k
Management in Education: towards Professional Leadership. Feasibility Study. Prague, 2002. Straipsnis Anglų Kalba. 5.3M
11. David Instance. Naujausių Ebpo Analizių Gairės Dėl Mokymo Ir švietimo Naujovių. Straipsnis Lietuvių Kalba; 212.8k
David Istance. Directions for Schooling and Educational Innovation from Recent Oecd Analyses. Straipsnis Anglų Kalba. 150.4k
12. Mokymasis Visą Gyvenimą – žinioms, Kūrybiškumui Ir Naujovėms Skatinti. Grindžiamasis Dokumentas. Straipsnis Lietuvių Kalba; 295.3k
Lifelong Learning for Creativity and Innovation. a Background Paper. Straipsnis Anglų Kalba. 199.7k
13. „atsakomybė Ir Mokytojų Autonomija. Kūrybiškumo Ir Novatoriškumo Skatinimas – Mokyklos Atsakas į Ateities Visuomenės Keliamus Iššūkius“. Darbinis Dokumentas, Parengtas Konferencijai. Straipsnis Lietuvių Kalba; 1M
Responsibilities and Teacher Autonomy. Promoting Creativity and Innovation – Schools’ Response to the Challenges of Future Societies. Working Document Prepared for the Conference. Straipsnis Anglų Kalba. 2.6M
14. Pasi Sahlberg. „mokymo Ateitis“. Straipsnis Lietuvių Kalba; 357.9k
Pasi Sahlberg. Future of Teaching. Straipsnis Anglų Kalba. 339.9k
Europos Konferencija „mokyklos Rengiasi Priimti Naujus Iššūkius“, Kurią Portugalijos Prezidentavimo Europos Sąjungai Metu Surengė Portugalijos švietimo Ministerija per Portugalijos švietimo Inspekciją Kartu Su Europos Komisija, Vyko Lisabonoje 2007 M. Lapkričio 2–3 Dienomis. Pranešėjo Profesoriaus Ron Glatter Pranešimas „išbandymas Mokykloms Ir Mokymo Sistemoms: Organizaciniai Sunkumai“ Lietuvių Kalba; 86.8k
Speaker Professor Ron Glatter. Abstract: Schools and School Systems Facing Complexity: Organisational Challenges. Pranešimas Anglų Kalba. 344.9k
Europos Konferencija „mokyklos Rengiasi Priimti Naujus Iššūkius“, Kurią Portugalijos Prezidentavimo Europos Sąjungai Metu Surengė Portugalijos švietimo Ministerija per Portugalijos švietimo Inspekciją Kartu Su Europos Komisija, Vyko Lisabonoje 2007 M. Lapkričio 2–3 Dienomis. Pranešėjo Tapio Säävälä Pranešimas „viešosios Konsultacijos. Dvidešimt Pirmojo Amžiaus Mokyklos“ Lietuvių Kalba; 69.6k
Speaker Tapio Säävälä. Abstract: Public Consultation. Schools for the 21st Century. Pranešimas Anglų Kalba. 460.1k
17. Lietuvos Respublikos švietimo Ir Mokslo Ministro 2007 M. Gegužės 23 D. Įsakymu Nr. Isak-970 Patvirtinta Bendrojo Lavinimo Ugdymo Turinio Formavimo, Vertinimo, Atnaujinimo Ir Diegimo Strategija. Dokumentas Lietuvių Kalba; 68.1k
The Strategy for Developing, Evaluating, Renewing, and Implementing the Curriculum of General Education Approved by the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania 23 May 2007 Resolution No. Isak-970. Dokumentas Anglų Kalba. 52.9k
18. Lietuvos Respublikos švietimo Ir Mokslo Ministro 2008 M. Rugpjūčio 26 D. įsakymu Nr. Isak-2433 Patvirtintos Pradinio Ir Pagrindinio Ugdymo Bendrosios Programos. Dokumentas Lietuvių Kalba; 82.6k
Curriculum Framework for Primary and Basic (lower Secondary) Education Approved by the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania 26 August 2008 Resolution No. Isak-970. Dokumentas Anglų Kalba. 75.6k
19. Projekto „mokytojų Kvalifikacijos Tobulinimo Metodologinio Tinklo Kūrimas“ Metu Atliktas Tyrimas „mokytojo Profesijos Statusas Ir Būdai Jį Pagerinti įvairių Tikslinių Grupių Sąmonėje“. Tyrimo Santrauka Lietuvių Kalba; 165.5k
Executive Summary of the Research “the Status of Teaching Profession and Ways to Improve It as Perceived by Various Target Groups” of the Project “creating a Methodological Network of Teachers’ In-service Training”. Tyrimo Santrauka Anglų Kalba. 220.8k

Puslapis „Straipsniai“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-01-23

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas