ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Rekomenduojamos knygos

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui vykdant projektus, kuriuos bendrai finansuoja Europos sąjunga ir Lietuvos Respublika, perkamos knygos, atliepiančios projektų problematiką.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vykdymo metu nupirktos edukacinės knygos, išdalintos jaunimo mokykloms, švietimo centrams, pedagoginėms-psichologinėms tarnyboms ir pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms:
 • R. M. Berns, „Vaiko socializacija. Šeima, mokykla, visuomenė“;
 • „Lankomumo problemų prevencija mokykloje“;
 • B. A. Johansen, A. L. Rathe „Vaiko galimybės ir mokykla“;
 • S. Covey „7 efektyvių paauglių įpročiai“;
 • E. Vosylienė „Socioedukacinis darbas su vaiku“;
 • O. Misiukevičienė, A. Putauskienė „Socialinio pedagogo darbo vadovas. Praktinės metodinės rekomendacijos“;
 • Jean Piaget „Vaiko pasaulėvoka“;
 • Duncan Grey „Pirmoji pagalba mokytojui“;
 • Daniel Goleman „Emocinis intelektas“;
 • Sean Covey „6 svarbiausi sprendimai, kuriuos tau teks priimti“;
 • Vladimir Levi „Nestandartinis vaikas“;
 • John Gray „Vaikai, kilę iš dangaus“;
 • Hussein Lucas „Ugdymo revoliucijos vaikai. Iš liberaliausios anglijos mokyklos“;
 • Ilja Vinokur, Anatolij Uljanov, Tatjana Sandler, Marat Kasimov, Pavel Sysoev. „Laiminga vaikystė: ugdyk kitaip (+Žaidimų knyga)“.

Knygų aprašymus galite rasti projekto „Alternatyvusis ugdymas“ tinklalapyje.

Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ vykdymo metu nupirktos edukacinės knygos,išdalintos projekto tikslinėms grupėms – mokyklų komandoms.
 
 • Lorna M. Earl, Steven Katz „Mokyklų lyderystė duomenų kupiname pasaulyje“;
 • Steven Katz, Lorna M. Earl, Sonia Ben Jaafar „Kuriame ir jungiame besimokančias bendruomenes. Kaip tinklai gali padėti tobulinti mokyklų veikla“;
 • Mark McKergow, Paul Z. Jackson „Susitelkimas į sprendimus“;
 • Julie Starr „Saviugdos vadovas“;
 • Regina Kontautienė „Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje“;
 • Daniel Goleman „Visuomeninis intelektas“;
 • Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson „Emocinis intelektas ir ugdymas“;
 • Sergejus Neifachas „Pedagoginio vadovavimo kompetencija“;
 • Beth Critchley Charlton „Neformaliojo vertinimo strategijos“;
 • Donna Styles „Klasės susirinkimai“.
Projekto „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ vykdymo metu nupirktos ir švietimo bendruomenei pristatytos edukacinės knygos:
 • Radkevičius R., Staniulis T. „Dievas. Kvantinė fizika. Organizacijos struktūra. Vadovavimo stilius“
 • Covey S.R. „8-asis įprotis. Tobulybės link“;
 • Covey S.R. „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“;
 • Covey S. M.R., Merrill R. „Pasitikėjimo greitis“;
 • George B., Sims P. „Tikroji kryptis: kaip tapti tikruoju lyderiu?“;
 • Goleman D., Boyatzis R., McKee A. „Lyderystė. Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą“;
 • Iacocca L., Whitney C. „Kur dingo visi lyderiai?“;
 • Lepore D., Cohen O. „Demingas ir Goldrattas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema. Dekalogas“;
 • Ludeman K., Erlandson E. „Alfa sindromas“;
 • Neale S., Lisa Spencer-Arnell Liz Wilsom „Emocinis intelektas ir ugdymas“;
 • Northouse P.G. „Lyderystė. Teorija ir praktika“;
 • Owen J. „Kaip būti lyderiu“;
 • Peters T., Waterman R.H. „Tobulumo beieškant. Geriausių vadovų pamokos“;
 • Robbins P. S. „Kaip vadovauti žmonėms. Visa tiesa, ir nieko, išskyrus tiesą.“;
 • Slater R. „29 Jacko Welcho lyderystės paslaptys“;
 • Bakanauskienė I. „Personalo valdymas“;
 • Baršauskienė V., Almonaitienė J., Lekavičienė R., Antinienė D. „Žmonių santykiai organizacijose“;
 • Mažeikis G. „Po pono ir tarno: lyderystės ir meistrystės dialektika“;
 • Fidler B. „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyklos tobulinimo strategijai“;
 • Morris Rick A., Brette McWhorter Sember „Sėkminga projektų vadyba“;
 • Ligita Šimanskienė, Antanas Seilius „Komandos: samprata, kūrimas, vadovavimas“;
 • Alexandre Havard „Dora lyderystė“;
 • Valdonė Indrašienė, Gintautė Žibėnienė „Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“;
 • Algis Mickūnas „Mokykla, mokytojai, mokiniai“;
 • Irena Bakanauskienė „Personalo valdymas“;
 • Viktorija Baršauskienė, Junona Almonaitienė, Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė „Žmonių santykiai organizacijose“;
 • Gintautas Mažeikis „Po pono ir tarno: lyderystės ir meistrystės dialektika“;
 • Brian Fidler „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyklos tobulinimo strategijai“;
 • Rick A. Morris, Brette McWhorter Sember „Sėkminga projektų vadyba“;
 • Tomas Misiukonis „Koučingo technikos“;
 • Michael A. West „Efektyvus komandinis darbas“;
 • „Ugdymo dvasingumas“;
 • Daniel Goleman „Visuomeninis intelektas“;
 • James Borg „Minties galia. Pakeiskite mąstymą, pakeisite gyvenimą“;
 • Beth Critchley Charlton „Neformaliojo vertinimo strategijos“.
Projekto „Lyderių laikas” ir „Lyderių laikas 2″ knygas galite rasti projekto tinklalapyje.
 
Kitos knygos
Bet kurią iš knygų, paminėtų sąraše, galima pasiskolinti paskaityti iš Rasos Šnipienės (mob. tel. 8686 26236, el. paštu rasa.snipiene@sac.smm.lt).
 
Knygos apie švietimo vadybą ir lyderystę – leidiniai apie mokyklų valdymą, administravimą, strategijos rengimą, lyderystės ypatumus.

Knygos apie ugdymo procesą, mokymo metodus, švietimo politikos analizę, tyrimus, mokyklų veiklos planavimą, vertinimą ir tobulinimą, knygos apie švietimo filosofiją, teoriją, periodiniai mokslinių straipsnių leidiniai

Puslapis „Rekomenduojamos knygos“ paskutinį kartą atnaujintas 2017-05-17

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas