ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Mokykloms skirta parama

Leidyklos, organizacijos, pavieniai asmenys, norėdami leidiniais paremti šalies mokyklų bibliotekas, gali juos perduoti ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui.

Tinkami šalies mokykloms leidiniai pagal dovanotojų pageidavimus, mokyklų profilį, knygų tematiką ir kiekį paskirstomi bendrojo ugdymo (per švietimo padalinius), profesinėms mokykloms ar kitoms švietimo įstaigoms. Leidinius iš Švietimo aprūpinimo centro pasiima patys adresatai.

Pateikiame 2017 metais Švietimo aprūpinimo centrui perduotų ir nemokamai šalies švietimo įstaigoms platinamų leidinių sąrašą.

Pateikiame 2013 metais Švietimo aprūpinimo centrui perduotų ir nemokamai šalies švietimo įstaigoms platinamų leidinių sąrašą.

Pateikiame 2012 metais Švietimo aprūpinimo centrui perduotų ir nemokamai šalies švietimo įstaigoms platinamų leidinių sąrašą.

Pateikiame 2011 metais Švietimo aprūpinimo centrui perduotų ir nemokamai šalies švietimo įstaigoms platinamų leidinių sąrašą.

Puslapis „Mokykloms skirta parama“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-07

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas