ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Mokykimės pažinti pasaulį per gamtos mokslus ir meną

2015 11 23

Batakių vidurinė mokykla įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Mokykimės pažinti pasaulį per gamtos mokslus ir meną“,  kuriuo siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas, skatinančias mokymąsi vieniems iš kitų ir dalijimąsi patirtimi. Šiame projekte mūsų mokykla bendradarbiauja su Estijos, Graikijos ir Portugalijos mokyklomis. Lapkričio mėnesį projekto partneriai susitiko Batakiuose.

Pirmadienį svečius sutikome sveikinimo kalbomis ir nuotaikingu koncertu. Užsieniečiai ypač džiaugėsi mūsų solistų atliktomis Graikijos, Portugalijos ir Estijos eurovizinėmis dainomis. Vėliau partnerių komandos pristatė atsivežtą medžiagą apie gamtos reiškinius, padedančius pažinti pasaulį. Mūsų mokyklos mokytojai vedė atviras biologijos (mokyt. R. Gestautienė), fizikos (mokyt. M. Macijauskas) ir integruotą geografijos ir informacinių technologijų (mokyt. J. Bernotienė ir L. Čeponienė) pamokas, kurias stebėjo svečiai.  Po pietų visus palydėjome į ekskursiją po Tauragę.

Antradienį vyko mokinių fotografijų „Maži ir gražūs gamtos objektai“ paroda. Mokytojas M. Macijauskas pristatė fizikinius žaislus, kurie netikėtu, stebinančiu būdu atskleidžia fizikos dėsnius. Antrą dienos pusę vėl praleidome Tauragėje. Čia susitikome su profesionaliu fotomenininku R. Vaitkumi. Trečiadienį išvykome į Vilnių, kur lankėmės Televizijos bokšte. Paskui klausėmės paskaitos ir dalyvavome praktiniame užsiėmime Baltijos gintaro centre. Iš Vilniaus važiavome į Molėtų observatoriją ir etnokosmologijos muziejų.

Ketvirtadienį keliavome į Kretingą, kur žavėjomės Žiemos sodo augalų įvairove ir dalyvavome praktiniame užsiėmime Amatų centre. Iš čia nuvykome į Klaipėdoje esančią Prano Domšaičio galeriją, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“.

Penktadienis – paskutinė užsieniečių viešnagės Batakiuose diena. Komandos pristatė savo sukurtus informatyvius žaidimus apie gamtos unikalumą, diskutavo apie tolimesnę projekto veiklą ir iškilusių problemų sprendimo būdus. Po to vyko truputėlį liūdna, bet nuotaikinga atsisveikinimo vakaronė.

Projekte daug dėmesio skiriama tarpdalykiniams ryšiams, praktiniam dalykų mokymuisi, mokomųjų dalykų pasirinkimui. Vienas svarbiausių šio projekto uždavinių yra ieškoti būdų, kaip patiems mokiniams ir mokytojams kurti ir naudoti visuomeninės informacijos priemones ir IT išteklius bei dėstyti įvairių dalykų programas taip, kad jos pagrįstų teorinę medžiagą. Kadangi mūsų projektas yra skirtas praktiniam požiūriui į mokymąsi ugdyti ir įgyvendinti, mokytojams atsivėrė puikios galimybės kurti ir, svarbiausia, išbandyti įvairius darbo metodus kartu su kolegomis iš įvairių šalių, dalintis su jais patirtimi ir patiems tos patirties įgyti.

Esame dėkingi mokyklos, miestelio bendruomenėms, buvusiems mokiniams ir visiems prisidedantiems  įgyvendinant šį projektą.

R. Bernotienė
Projekto koordinatorė, mokytoja

V. Kasputienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas