ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Mokinių konferencija „Vardan tos Lietuvos“

2016 03 26

„Gamtinė bendrija, netgi susaistyta dvasiniais simboliais, šnekanti viena kalba ir gyvenanti vienoje teritorijoje, dar nėra tauta. Tauta yra sąmoningų, t. y. laisvų ir mąstančių individų junginys. Ne tauta yra tautinės savimonės priežastis, o priešingai: tautinė savimonė yra tautos atsiradimo prielaida.“ (A. Šliogeris)

Kiekviena grupė yra savotiška niša, kurioje žmogus gali ieškoti bendrų interesų. Tautiškumas psichologiškai reiškia sąmoningą savęs priskyrimą tam tikrai tautai. Norint vadintis lietuviu, nepakanka būti kilusiam iš Lietuvos, mokėti kalbą, žinoti istoriją bei papročius – reikia save laikyti lietuviu. Tauta egzistuoja tol, kol ji save suvokia kaip tautą. Kovo 16 d. Dainų progimnazijoje Šiaulių miesto ir rajono mokiniai susirinko į tradicinę konferenciją „Vardan tos Lietuvos“. Iš viso dalyvavo 10 pranešėjų iš progimnazijų ir gimnazijų, specialiojo ugdymo centro, Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų skyriaus. Pranešimų temos buvo įvairios ir aktualios: žinomi ir mažiau žinomi istoriniai faktai, mokyklos vaidmuo pilietinės savimonės ugdyme, vaikų nuomonė apie emigracijos problemas, lietuviškų vardų grožis, savosios tapatybės paieškos, lietuvių kalbos vartojimas virtualioje erdvėje ir kt. Dalyviai susižavėję stebėjo profesinio rengimo centro auklėtinių parodą „Darbai iš odos“. Konferencijos pabaigoje visi galėjo pasitikrinti savo žinias viktorinoje „Lietuva (žinomi ir nežinomi faktai)“. Džiugu, kad mokiniai domisi Lietuvos aktualijomis, geba ne tik sklandžiai dėstyti mintis, bet ir kūrybiškai mąstyti. Tokios konferencijos padeda jaunimui formuoti vertybes ir kritinį mąstymą, ugdo pilietiškumą ir patriotizmo jausmą. Renginį organizavo etikos mokytoja metodininkė Valentina Volkovienė bei istorijos mokytoja metodininkė Silva Petrušina.

Valentina Volkovienė
Etikos mokytoja metodininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas