ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„Metų knygos rinkimų 2015“ renginiai Palangos sanatorinėje mokykloje

2015 12 10

Akcija „Metų knygos rinkimai“ vyksta kasmet nuo 2005 m. ir yra tapusi svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Jos organizatoriai – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija. Palangos sanatorinės mokyklos bendruomenė tradiciškai dalyvauja šioje akcijoje, organizuoja įvairius renginius.

Praėjusiais mokslo metais mokyklos biblioteka pateikė paraišką ir laimėjo knygų komplektą – paauglių knygų penketuką. Bendruomenė surengė keturis renginius „Knyga ir muzika“, kurių metu mokytojai Rita Milinienė, Virginija Žukienė, Virginijus Milinis bei viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ socialinė darbuotoja Dalia Baužienė skaitė knygų ištraukas. Skambėjo Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių atliekama instrumentinė muzika. Mokyklos direktorius Alvydas Milinis dalyviams įteikė padėkos raštus, informacinių technologijų bei matematikos mokytoja Asta Kornišinienė sumaketavo ir pagamino dailius skirtukus knygoms, kurie buvo padovanoti skaitovams, jauniesiems atlikėjams ir jų pedagogams.

Šiais mokslo metais Palangos sanatorinės mokyklos bendruomenė tęsia tradiciją. Numatyti penki „Metų knygos rinkimų 2015“ renginiai. Gruodžio 2 d. įvyko knygų, nominuotų grožinės literatūros vaikams kategorijoje, garsiniai skaitymai pradinių klasių mokiniams „Nuostabus vaikystės pasaulis“. Mokyklos bendruomenės pagamintomis kalėdinėmis dekoracijomis papuoštoje klasėje susirinko per dvidešimt dalyvių: 1–4 klasių mokiniai, juos atlydėjusios mamos, pradinių klasių mokytojos Alma Bluškienė, Jolanda Malinauskienė, Angelina Martinkėnienė, Anželika Toleikienė.

Renginį vedė mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Bušmienė, kuri supažindino dalyvius su knygų rinkimų akcija, galimybe balsuoti ir rinkti labiausiai patikusią knygą ir pristatė svečią – Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos kunigą Romą Starkutį. Jis papasakojo apie advento ir Kūčių tradicijas, istoriją, šventų Kalėdų šventės prasmę, reikšmę, kalbėjo apie studijas, pomėgį skaityti. Tikybos mokytoja Birutė Aleknienė paskaitė ištrauką iš Ramunės Savickytės knygos „Adelės dienoraštis. Ruduo“ –apsakymo, parašyto ketvirtokės dienoraščio forma.

Staigmena visiems renginio dalyviams buvo tai, kad pradinukai aktyviai įsijungė į pokalbį, pasidalijo savo paslaptimis. Ketvirtokas Antanas paatviravo, kad rašo dienoraštį, eilėraščius, neseniai perskaitė vieną knygą, nominuotą grožinės literatūros vaikams kategorijoje. Pirmokas Tautvydas papasakojo, jog dažnai garsiai skaito knygas savo močiutei.

Renginio pabaigoje mokyklos direktorius Alvydas Milinis pasidžiaugė prasmingu pabendravimu, įteikė padėkos raštus svečiui kunigui Romui Starkučiui, mokytojai Birutei Aleknienei. Garsinių skaitymų dalyviams padovanoti knygų skirtukai.

Jau kitą dieną pradinių klasių mokiniai skubėjo į mokyklos biblioteką pavartyti, paskaityti knygelių. Palangos sanatorinės mokyklos bendruomenė puoselėja viltį, kad advento ramybė sutelks ir mokinius, ir pedagogus pokalbiams, knygų skaitymui, aptarimui. Ir jeigu nors vienas pradinių klasių mokinys, sugrįžęs namo, garsiai paskaitys knygą savo jaunesniems sesutėms, broliukams ar tėvams, seneliams, jei paėmę sąsiuvinį pradės rašyti dienoraštį, kurti eiles, pasakas, tai renginio „Nuostabus vaikystės pasaulis“ tikslas bus pasiektas.

Ingrida Rimšienė
Palangos sanatorinės m-klos bibliotekininkė

 Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas