ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Metodinė-praktinė konferencija Žeimelio gimnazijoje

2015 11 13

Geros mokyklos šiandien ieško atsakymo į klausimą, ko reikia, kad pamokose mokiniams būtų įdomu ir mokymasis apimtų visų bendrųjų kompetencijų ugdymą. Žeimelio gimnazijos mokytojai pabandė atsakyti. Gimnazijoje surengta rajoninė metodinė-praktinė konferencija „Įdomi pamoka“.

Ją atidarė gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė, o susirinkusius rajono pedagogus daina „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera“ pasveikino mergaičių ansamblis, vadovaujamas Irminos Nogobodienės. Įžanginį pranešimą „Įdomi pamoka ir ugdymo plano galimybės“ skaitė direktorės pavaduotoja Danė Gakienė. Po pranešimo mokytojai dalykininkai ir pradinių klasių mokytojai dirbo atskirose grupėse.

Mokytojų dalykininkų grupėje apie integruotų pamokų sėkmę, privalumus mokant ir mokantis gamtos mokslų kalbėjo mokytojai Simona Dovidonienė, Saulius Žilinskas bei Lygumų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Daiva Balčiūnienė. Apie įdomias, netradicines pamokas kaip vieną iš būdų, padedantį labiau sudominti, motyvuoti mokinius pasakojo Dalia Petraitienė ir kolegė iš Lygumų Ilona Miežienė. Kad mokyklai naudingi mokinių kuriami dirbiniai, įrodė technologijų mokytojas Saulius Zapalskis. Apie mokinių kūrybiškumo ugdymą lietuvių kalbos pamokose kaip svarbų sėkmingų pamokų veiksnį kalbėjo Vita Songailienė. Kuo sudominami mokiniai, kuriantys karikatūras geografijos pamokose, pasakojo Jonas Petraitis. Savo sukurtą mokymo priemonę, kuri skirta mokymo sunkumų patiriantiems mokiniams ir paįvairina ugdymą, sudomina mokinius, žadina jų motyvaciją mokytis bei išlaiko dėmesį visą pamoką, pristatė Zinaida Naudžiūnienė ir viena iš straipsnio autorių Diana Freibergienė. Įdomiems kūno kultūros užsiėmimams naudojamų priemonių galimybes demonstravo Eglė Saudargaitė. Išklausę pranešimus, konferencijos dalyviai ir svečiai trumpai pasidalino savo pastebėjimais, mintimis apie konferencijoje pristatytus būdus ir metodus, kaip pagerinti pamokų kokybę bei sudominti mokinį.

Antroji konferencijos dalyvių grupė, kurią sudarė gausiai susirinkę rajono pradinių klasių mokytojai, sprendė jiems aktualias problemas. Kaip aktyvinti mokinius pamokose naudojant naujausias technologijas, pasakojo ir demonstravo Nijolė Bernotaitė savo pranešime „Interaktyvios lentos panaudojimas“. Mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinę veiklą, nukreiptą į mokinių edukacinį lavinimą, trumpai pristatė šių eilučių autorė Onutė Gigaliūnienė. Mokytoja iš Lygumų pagrindinės mokyklos Jūratė Balašauskaitė daug dėmesio skiria ekologinių problemų sprendimui ir moko mokinius panaudoti antrines žaliavas dailės ir technologijų pamokose. Jos kolegė Ilona Dūdėnienė, susižavėjusi skrebinimo technika, stengiasi to išmokyti ir savo mokinius. O atsakymus  į pačius svarbiausius praktinius klausimus: kaip paruošti mokinius standartizuotiems testams, kur glūdi gero mokinių raštingumo mokymo paslaptis,– visos konferencijos dalyvės stengėsi rasti diskusijoje, kurią vedė Lena Zapalskienė. Po trumpo darbo grupėse konferencijos rezultatus trumpai reziumavo Pakruojo suaugusių ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė bei Švietimo skyriaus vyr. specialistė Gražina Plungienė.

Pasibaigus konferencijai dalyviai apžiūrėjo klases, mokyklą ir dar ilgai tarpusavyje diskutavo mokyklos valgykloje vaišindamiesi arbata bei skaniomis bandelėmis.

Diana Freibergienė
Žeimelio g-jos metodinės tarybos pirmininkė

Onutė Grigaliūnienė
Pradinių klasių vyresn. mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas