ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Metodinė diena vaikų socializacijos centrų pedagogams

2016 04 12

Vilniaus vaikų socializacijos centre (VVSC) trijų vaikų socializacijos centrų – VVSC, Kauno VSC „Saulutė“ ir Biržų VSC „Širvėna“ – pedagogai susirinko į metodinę dieną „Mokinių pažangos pokyčių fiksavimo, pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo pamokose patirtis“. Renginio organizatorius VVSC, bendradarbiaudamas su Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centru, pasidalinti gerąja patirtimi pakvietė Kuršėnų Pavenčių mokyklos, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos matematikos mokytojas ekspertes Rasytę Gedaminskienę ir Jeleną Bagdonienę.

Mokytojos ekspertės papasakojo, kaip fiksuoja mokinių pažangą, pristatė savo sukurtas priemones jos pokyčiams fiksuoti, kalbėjo apie (įsi)vertinimo reikšmę. Lektorės pasidalino patirtimi apie IT taikymą (įsi)vertinant ir fiksuojant mokinių pažangos pokyčius. Praktinio darbo metu pedagogai susipažino su naujais mokymo(si) proceso refleksijos organizavimo būdais, diskutavo apie jų parinkimą įvairių gebėjimų mokiniams.

Apie mūsų pedagogų darbą su mokymosi motyvacijos stokojančiomis mokinėmis kolegoms pasakojau aš, VVSC ugdymo skyriaus vedėja Gitana Rupšlaukienė. Gerosios patirties pavyzdžiais pristačiau mūsų pedagogų pastangas sudominti mokines, atrasti ir pasiūlyti joms įdomias veiklas, parodyti jų prasmę, galimybę jas pritaikyti gyvenime. Mūsų centro mokytojai atvėrė savo klasių duris kolegoms, pasidalino pedagoginės veiklos rezultatais. Praktinę patirtį apie mokinių asmeninės pažangos siekimą projektinės veiklos metu pristatė ir VVSC lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Žana Čuividienė: „Per projektinę veiklą atsiskleidžia vaiko kūrybiškumas, jis pabando kažką naujo, pradeda pasitikėti savimi. Įgytą patirtį vaikai vėliau perkelia į pamoką“.

Tikime, kad tokios metodinės dienos telks Vaikų socializacijos centrų pedagogų bendruomenę dalintis patirtimi, skatins bendradarbiavimą.

Gitana Rupšlaukienė
Vilniaus vaikų socializacijos centro ugdymo skyriaus vedėjaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas