ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Mes – Lietuvos vaikai

2016 03 29

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiedas“ etnokultūros metodinė grupė vasarį vykdė pilietiškumo ugdymo projektą „Gimtojoj šalelėj“. Tęsiant pradėtą darbą kovo mėnesį vyko daug renginių, kurių tikslas buvo formuoti ugdytinių pilietinus bei tautinius jausmus, ugdyti kūrybingą asmenybę, siekiančią pažinti gimtojo krašto tradicijas ir papročius, puoselėti bei saugoti Lietuvos kultūros paveldą.

Vaikai, nuo pačių mažiausiųjų iki priešmokyklinių grupių, buvo įtraukti į veiklų sūkurį. Siekiant puoselėti meilę gimtajam kraštui, perteikti šalies gamtos grožį bei turtingą istoriją, peržiūrai buvo pasirinkti filmai „Neregėta Lietuva“ ir „Kaip įkurtas Vilnius?“ Vaikai liko pilni įspūdžių. Jiems išreikšti pedagogai pasiūlė pasirinktomis dailės priemonėmis piešti, spalvinti, kurti tema „Aš Lietuvos pilietis“. Ugdytiniai tokiu būdu pratinami laisvai bei kūrybiškai bendrauti viešose situacijose. Darželio salėje vyko Lietuvos regionų žaidimų, ratelių bei liaudies šokių rytmetys. Šie renginiai visiems suteikė daug patriotinių jausmų, skatinančių mylėti ir gerbti gimtąją šalį. Projektą vainikavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios minėjimas. Pasipuošę, nešini vėliavėlėmis vaikai rinkosi į salę. Visi stengėsi susikaupę išklausyti Lietuvos himną. Puoselėdami vaikų tautinius bei patriotinius jausmus, neapsiribojame įstaigos renginiais. Keleri metai neatsisakome dalyvauti su ugdytiniais Vilniaus Naujamiesčio ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Spindulys“ organizuojamame meniniame projekte „Mes – Lietuvos vaikai“. Po šių renginių pakylėti pedagogai ir vaikai nutarė imtis naujo projekto, kurį būtų galima sieti su ugdytinių meninės kultūros ugdymu, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu kurti save kaip asmenybę. Todėl daugiakultūrių ikimokyklinių įstaigų pedagogus bei jų auklėtinius pakvietėme į nuotaikingą šventę „Draugaukime visi“. Tikimės ir kitais metais tęsti tradicijas bei ieškoti naujų idėjų.

Beata Gumuliauskienė
Vilniaus l.-d. „Žiedas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas