ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„Mano žemė gerumo pilna“ (Č. Kudaba)

2015 12 03

„Tai buvo žmogus, kuriam aprašomas pasaulis brangus nuo žemiausių gelmių iki aukščiausios padangės, nuo žilos praeities iki ateities, kurią kol kas įmanoma tik nujausti“ – tokiais žodžiais mūsų kraštietį, geografą, signatarą, keliautoją, kraštotyrininką ir rašytoją Česlovą Kudabą apibūdino rašytojas Romas Sadauskas. Labai smagu, kad jo kelias, prasidėjęs Tverečiaus apylinkėse, platėjo mūsų miestelyje. Jo aktyvus dalyvavimas mokyklos gyvenime turėjo įtakos ir Švenčionėlių pedagoginės mokyklos kultūrinei misijai. O šią mokyklą Česlovas Kudaba 1954 m. baigė su pagyrimu. Mes didžiuojamės, kad mūsų koridoriais vaikščiojo ši iškili asmenybė.

Švenčiant profesoriaus Č. Kudabos 80–metį pernai mūsų gimnazijoje buvo atidengta memorialinė lenta. O šių metų lapkritį duris atvėrė atnaujintas ir profesoriaus Česlovo Kudabos bareljefu (skulptorius J. Jakštas) pasipuošęs geografijos kabinetas. Lentelę „Profesoriaus Česlovo Kudabos vardo geografijos kabinetas“ atidengė jo bendramokslis Algirdas Šapoka ir gimnazijos direktorė Daiva Veronika Gaidamavičienė. Vyko geografijos pamoka, kurioje, be gimnazijos I klasių mokinių ir mokytojų, dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės vicemeras K. Trapikas, Vilniaus universiteto (VU) Gamtos fakulteto mokslininkai, istorikas Z. Duksa, Švenčionėlių pedagoginės mokyklos IV laidos absolventai ir jų dėstytoja G. Lasauskienė. Taip pat atvyko kraštotyrininkė V. Lapėnienė, skulptorius J. Jakštas, Č. Kudabos dukterėčia J. Saplienė ir jo studentė N. Savukynienė.

Kabinetas praturtėjo iniciatyvinės grupės padovanota enciklopedija, VU Gamtos mokslų fakulteto prodekanės R. Prapiestienės įteiktu žemėlapiu ir knygomis, nuotraukomis, atvežtomis Č. Kudabos mokytojos G. Lasauskienės, dukterėčios išsaugotu profesoriaus naudotu žibintu. Tačiau kabinetas – ne tik sienos, knygos, žemėlapiai. Tai amžinas priminimas, kad Lietuvą kūrė ir kuria šviesuoliai. Tai amžina proga kalbėtis apie žmogaus misiją, galimybes ir ribas, gyvenimo ir laimės kainą.

Jūratė Guigienė
Švenčionėlių Mindaugo g-jos geografijos mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas